Hva påvirker prisen på et tilbygg?

Tilpasning og egeninnsats er nøkkelord

Av ByggeBolig
19. september 2018
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180919091536817.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180919091536817.jpg
0
Generelt vil et tilbygg ha høyere kvadratmeterpris enn et nybygg. I et nybygg står du i en situasjon der du stort sett kan gjøre som du vil og planlegge alt helt fra starten av. Den luksusen finnes ikke når det skal bygges et tilbygg, i hovedsak fordi tilpassing til den eksisterende bygningsmassen kan bli ganske kostbar: 
  • Som regel er det behov for å rive en del for å kunne tilpasse gammelt med nytt 
  • Du må gjerne strekke nye elektriske kurser og i verste fall åpne opp eksisterende vegger.  
  • Gulv, vegg og tak blir seende veldig forskjellige ut i den gamle og nye delen og det kreves en del arbeid for å få et helhetlig resultat. 
  • Du får ikke de samme stordriftsfordelene som på større bygg. 
Prisen på et tilbygg vil også være avhengig av hvordan det integreres med huset for øvrig, samt hva slags standard du ønsker. Det rimeligste er gjerne å bygge på i form av en "kasse", altså en utvidelse av huset som i liten grad harmonerer med husets arkitektoniske utrykk. Skal tilbygget integreres med huset i form av en utvidelse i lengderetning med forlengelse av tak, takoppløft eller liknende, øker også kostnadene. Skal tilbygget inneholde våtrom eller kjøkken vil prisen selvsagt også øke. Grunnforhold på tomten og behov for graving, sprenging, bortkjøring av masse osv. vil også kunne påvirke prisen i vesentlig grad.
Den mest effektive måten å redusere kostnadene på, er sannsynligvis egeninnsats. Kan du gjøre mye selv, synker kostnadene ganske mye. Det krever imidlertid en del innsats og kompetanse. Dessuten kan og bør du ikke gjøre alt som egeninnsats. Det gjelder spesielt elektro og VVS, men også inngrep som berører bærende konstruksjoner. 
Et tilbygg eller påbygg vil ofte også utløse søknadsplikt hos kommunen. Det kan bety at du hyre inn noen med ansvarsrett til å ta på seg ansvaret for utbyggingen. Selve byggesøknaden koster gjerne også en del tusenlapper. Disse tingene bør du sjekke med din kommune før du setter i gang. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også