115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Hva slags vannskader dekker forsikringen?

Det er ingen automatikk i at alle typer skader blir dekket

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

25. november 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

25. november 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221125090432967.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221125090432967.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Noe av det verste som kan skje i huset ditt, er lekkasjer fra vannrør eller andre VVS-installasjoner. Oppdager du det ikke i tide, kan det lekke svært mye vann og det kan oppstå store skader. Det er både tidkrevende og dyrt.

Da er det jo godt at du har en forsikring, men du skal samtidig vite at ikke alle vannskader er omfattet av forsikringen din. Utgangspunktet er nemlig at skaden må ha oppstått plutselig dersom du skal få noe hjelp av forsikringsselskapet. Typiske eksempler på slike skader er vannrør som sprekker eller varmtvannsberedere som går lekk.

Skader som oppstår over tid, gjerne som følge av ødelagte pakninger, fukt, råte og kondens, er som regel ikke dekket av forsikringen. Andre eksempler på skader som ofte ikke dekkes, er skadet eller manglende membran og lekkasjer i overgang mellom membran og sluk.

Manglende vedlikehold og dårlig håndverk kan straffe seg

Så lurer du kanskje på hvorfor det er slik? Det handler ganske enkelt om at forsikringsselskapet tar utgangspunkt i hvordan skaden har oppstått og ikke skaden i seg selv. Lekkasjer som følge av manglende eller skadet membran, ødelagte pakninger og liknende er typiske eksempler på skader som oppstår fordi det ikke har blitt utført nødvendig vedlikehold eller fordi arbeidet er dårlig utført i utgangspunktet.

Sagt på en annen måte, er ikke forsikringsselskapene veldig interessert i å betale ut penger fordi du ikke har fulgt opp vedlikeholdet, gjort slurvete egeninnsats eller leid inn håndverkere som ikke vet hva de driver med.

Du gjør med andre ord lurt i å være ditt eget ansvar bevisst, både når det gjelder vedlikehold og hvordan arbeidet er utført.

PS! Har du varmtvannsbereder i kjøkkenbenken, bør du også investere i en vannstopper. Den kutter vanntilførselen umiddelbart dersom det oppstår en lekkasje. Dermed begrenser du skadeomfanget ganske drastisk.

1894
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også