SWITCH SECTION

Hvilken energikilde passer deg?

Med vannbåren varme kan du bruke fleste typer

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

29. april 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

29. april 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190429075216828.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190429075216828.jpg?maxwidth=2000
0

De seneste årene har det blitt mer og mer vanlig å installere vannbåren varme som en sentral del av oppvarmingen i norske boliger. Med vannbåren varme menes i hovedsak varmt vann som sirkulerer i vannrør i gulvene. Det er dermed et alternativ til gulvvarme med varmekabler eller varmefolie. Varmtvannet vannet kan imidlertid også distribueres til radiatorer på veggene og brukes som tappevann i kranene.

En av de store fordelene med vannbåren varme er at det er svært fleksibelt hva angår energikilder. Med energikilde sikter vi til hva slags teknologi du bruker til å varme opp vannet som sendes ut i vannrørene. Du kan for eksempel bruke:

  • Væske/vann-varmepumpe
  • Luft/vann-varmepumpe
  • Fjernvarme
  • Vedfyring/pellets
  • Elektrisitet

Altså kan du starte med én type energikilde, men bytte til en annen dersom behovene eller teknologien skulle endre seg. Med økende strømpriser er det for eksempel opportunt å kunne bytte bort fra elektrisitet og over til en mer energiøkonomisk energikilde.

Generelt regnes væske/vann-varmepumper, som henter energi fra berggrunnen eller sjøvann, som den mest miljøvennlige, kostnadseffektive og stabile energikilden. På den andre siden er det gjerne den mest arbeids- og kostnadskrevende energikilden å installere.

Både for nybygg og rehabilitering

For mange er det særlig aktuelt å installere vannbåren varme i forbindelse med at man bygger nytt hus. Da er både planlegging av kurser, plassering av tekniske installasjoner og montering forholdvis enkelt. Bygger du nytt hus er det faktisk slik at vannbåren varme gir deg unntak fra det generelle kravet om at boligen må oppføres med skorstein.

Det er også fullt mulig å installere vannbåren varme når du rehabiliterer en eksisterende bolig. Det finnes systemer som både er lavtbyggende og ikke krever overdekning med støpemasser, samt systemer som er spesielt beregnet for legging på eksisterende gulv.

1922
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også