Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Hvilken isolasjon velger du?

Det er faktisk ikke ett fett

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

28. august 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190828061539691.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190828061539691.jpg?maxwidth=2000
0

Ved isolering av vegger, tak og gulv i en vanlig bolig er det i utgangspunktet to hovedkategorier av isolasjon som er relevante:

  • Mineralull
  • Celluloseisolasjon

«Alle» kjenner til mineralull, altså glass- og steinull. Begge typene isolasjon dekker de fleste bruksområder, leveres både som granulat for innnblåsing og i plateformat og kan brukes til både nybygg og rehabilitering.

De er imidlertid ikke spesielt glad i fuktighet og krever at bygget er godt tettet. Mineralull kan nemlig ikke kan ta opp og avgi fukt. Fuktighet som trenger inn mineralull kan føre til følgeskader i trekonstruksjoner over tid.

Derfor er det spesielt viktig å sørge montere innvendig dampsperre på ytterveggene slik at fukt fra innsiden ikke kan vandre inn i isolasjonen. Utvendig vindtetting og luftespalte bak kledningen er også nødvendig. Det er helt normalt i nybygg, men krever ofte mye arbeid dersom du rehabiliterer.

Papir og trefiber = celluloseisolasjon

Celluloseisolasjon lages av returpapir eller trefiber og tilsatt brannhemmende stoffer for å gjøres motstandsdyktig mot brann. Generelt er produksjon av denne typen isolasjon både energieffektiv og gir svært få utslipp. Hva angår isoleringsegenskaper, lyddemping mv. er celluloseisolasjon fullt på høyde med mineralull.

Celluloseisolasjonen kan ta opp og avgi fukt. Derfor er det ikke like kritisk med tetting som når du bruker mineralull. Fukt som trenger inn, fordeler seg raskt over store områder i isolasjonen i stedet for å danne dråper. Når temperaturen endrer seg drives fuktigheten ut og fordamper gjennom vindsperren på ytterveggen.

Det brukes ikke dampsperre innvendig når det isoleres med celluloseisolasjon. I stedet brukes en dampbrems som er diffusjonsåpen og lar en del av fukten vandre gjennom. I en del tilfeller er faktisk også malte innervegger tilstrekkelig som dampbrems. Celluloseisolasjon er derfor ofte et godt valg ved rehabilitering av eldre hus.

Det er også godt valg til nybygg. I takt med at isolasjonstykkelsen i nybygg stadig øker er det faktisk flere og flere som oppdager at celluloseisolasjon bidrar til å håndtere fuktutfordringene som kan oppstå.

2185
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også