Rob Wingate / Unsplash
Rob Wingate / Unsplash
SWITCH SECTION

De beste vinduene har 3-lagsglass

Det gir bedre komfort og lavere fyringskostnader

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

11. februar 2021
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

11. februar 2021
Rob Wingate / Unsplash
Rob Wingate / Unsplash
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210211122901156.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210211122901015.jpg?maxwidth=2000
rob-wingate-Fd9tUmRBJzk-unsplash (1).jpg rob-wingate-Fd9tUmRBJzk-unsplash (1).jpg
0

Hvis du fordyper deg litt i den historiske utviklingen innenfor vinduers varmeisoleringsevne de siste 80 – 100 årene, vil du fort finne ut at det nesten var stillstand i utviklingen fra 40-tallet til langt innpå 80-tallet. Et vindu fra 1940-tallet hadde typisk en U-verdi på rundt 2,8, mens vinduer fra 80-tallet kanskje lå på 2,4.

I takt med at boliger og andre typer bygg har blitt stadig bedre isolert, har imidlertid utviklingen innenfor vinduer gjort noen kraftige byks de siste 30 årene. Da TEK97 trådte i kraft mot slutten av 1990-tallet var kravet til U-verdi på vinduer og dører redusert til 1,6, og de senere årene har både TEK10 og TEK17 strammet kravene ytterligere. I dag er kravet at vinduer og dører i boliger bygget etter TEK17, skal ha U-verdi på minimum 0,8. Dette er viktig da vinduene kan stå for store varmetap selv om de utgjør en forholdsvis liten andel av fasadens areal. Det er med andre ord viktig at vinduenes isoleringsevne er best mulig for at bygget som helhet skal være godt isolert.

Bransjen følger selvsagt utviklingen i de tekniske forskriftene, og mange produsenter leverer i dag vinduer som tilfredsstiller minimumskravet og vinduer med enda lavere U-verdi enn kravet tilsier. Vil du ha de beste vinduene, er det imidlertid viktig at du velger vinduer med 3-lagsglass. Det vil si vinduer som har tre glasslag der mellomrommet mellom glassene er fylt med edelgassen argon. Går du for vinduer med 2-lagsglass må du kanskje ta til takke med en U-verdi på 1,3 i et 1-rams vindu, mens samme vindu med 3-lagsglass kan leveres med U-verdi på 0,8. Her er det imidlertid viktig å sjekke nøye – det kan være forskjeller fra produsent til produsent og mellom ulike vinduer fra samme produsent.

Det er noe mer kostbart å gå for  3-lagsvinduer enn vinduer med to glasslag, men her er det viktig å ha et langsiktig perspektiv. Tenk gjerne 25 – 30 år frem i tid, så vil du fort se at den ekstra isoleringsevnen et 3-lagsvindu gir, betyr at du får økonomiske gevinster i form av lavere fyringskostnader. Hvor stor gevinsten blir, avhenger selvsagt av utviklingen i strømprisene og hvor godt boligen er isolert ellers.

3-lagsvinduer er dessuten et godt valg med tanke på komfort. De er nemlig så godt isolerte at du ikke får utfordringer med kaldras – det vil si kald luft fra glassflatene som synker og oppleves som kald trekk langs gulvet.

2392
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også