Hvor får jeg tak i treverk til møbelsnekring?

De edle tresortene kan være vanskelige å finne

Av ByggeBolig
26. september 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180926114456994.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180926114456994.jpg
0
Det kan være moro å drive som møbelsnekker på hobbybasis, men du støter fort borti noen utfordringer knyttet til å få tak litt mer uvanlige tresorter. Sjekker du hos de vanlige byggevarehusene finner du stort sett gran og furu og kanskje litt bjørk. Det hjelper lite om du vil bygge et bord av ask. 
Skal du ha tak edlere og mer spesielle treslag som eik, lønn, ask, bambus og hasselnøtt vil du fort komme til kort. Da bør du oppsøke andre virksomheter enn de vanlige byggevarehusene. Det kan for eksempel være lokale sagbruk. Dere nisje er som regel å tilby noe annet enn byggevarehusene, både hva angår tresorter, dimensjoner og profiler. Dessuten kan det godt være de har oversikt over hvem som kan hjelpe deg videre dersom de ikke selv sitter på treslaget du er ute etter. 
Et annet tips er å kontakte trappeprodusenter. En del trapper lages som kjent av litt mer uvanlige treslag enn furu og gran, og det er ikke til å komme unna at det blir litt kapp. Er du litt heldig kan det være du får lov til å kjøpe materialene som har gått til kapp. 
En farbar vei kan dessuten være å kontakte mindre nisjebedrifter som profesjonelle møbelsnekkere og andre firmaer som er kjent for å bruke mer spesielle treslag.  
Dessuten bør du først som sist konsultere nettsidene til Foreningen Norske Lauvtrebruk, som er en landsdekkende spesialforening for bedrifter som foredler lauvtrevirke. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også