115

Hvordan bruke malerullen riktig?

For å få et jevnt og pent resultat med malerullen, er det viktig å bruke riktig utstyr og teknikk.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

14. februar 2024
SWITCH SECTION
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240214143423298.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240214143653457.jpg?maxwidth=900
0

Det er vanlig å bruke malerulle på store flater, som vegger og tak, for å male raskt og effektivt. Hvis du skal male både vegger og tak i samme rom, må du begynne med taket.

Utstyret du trenger

Før du setter i gang med å male, må du skaffe deg en rulle som er tilpasset underlaget som skal males – spør gjerne en ansatt i fargehandleren om hjelp til dette. Du burde også kjøpe et forlengerskaft til rullen, slik at du får avlastet armene, skuldrene og ryggen. Da kan du stå lengere unna veggen/taket og bruke større bevegelser, noe som gjør at malingen påføres jevnere. I tillegg bør du ha et rullekar, slik at du får fordelt malingen jevnt utover rullen.

Dypp ofte og mal flere strøk

Pass på å ikke trykke rullen hardt mot veggen eller taket for å presse ut de siste dråpene, men bruk det samme trykket hele veien. Så ikke kjip på malingen når du skal bruke en malerulle, men dypp rullen ofte i rullekaret og mett den godt med maling.

Vær innstilt på at du må male flere strøk, for de første strøkene blir som regel skjoldete. Dette skyldes at vegger og tak ofte suger ujevnt til seg maling. Derfor vil antall strøk variere fra vegg til vegg / tak til tak, men husk at det er bedre å male ett strøk for mye enn ett for lite.

Les også: Maletips for nybegynnere

Det er ikke så nøye om du maler på kryss og tvers eller i én retning på de første strøkene, men siste strøket bør males mest mulig i én retning for å få en jevn finish. Akkurat på det første strøket kan det faktisk være fordel å male på kryss og tvers for å få mettet veggen/taket ordentlig. Prøv å mal så fort som mulig – særlig på det siste strøket – slik at ikke malingen tørker og det oppstår stygge skjøter.

Hvis du skal male både vegger og tak i samme rom, må du begynne med taket.
1884
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også