Hvordan kan kald uteluft lage varme inne?

Varmepumpens virkemåte handler mest av alt om fysikk

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

27. mars 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190327080115047.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190327080115047.jpg?maxwidth=2000
0

Utgangspunktet er at varmepumpen inneholder et såkalt arbeidsmedium som sirkulerer i et lukket kretsløp. Avhengig av hva som gjøres med dette arbeidsmediet kan det avgi og oppta varme. Dette handler i bunn og grunn om fysikk.

Dersom arbeidsmediet trykkes sammen vil temperaturen øke og dersom trykket faller blir det kaldere. Egentlig akkurat som forholdet mellom lavlandet og fjellet. Jo høyere opp på fjellet du kommer, jo kaldere blir det. Ganske enkelt fordi trykket er lavere der jo høyere du kommer.

I en varmepumpe starter prosessen med at energien i uteluften sendes gjennom en fordamper som holder lavere temperatur enn uteluften. Energien overføres til arbeidsmediet og det går over i gassform. Når det er gjort sendes gassen gjennom en kompressor som trykker den sammen. Når det skjer vet vi at temperaturen øker - altså blir gassen varmere.

Neste steg er å bruke varmen til noe fornuftig, for eksempel overføre den til inneluften. Det skjer ved at gassen kondenserer og dermed avgir varme. Dette skjer i varmepumpens kondensator.

Men vi er ikke ferdig med det, for nå skal nemlig gassen tilbake til væskeform. Da sendes den gjennom en ekspansjonsventil (ofte kalt strupeventil) som reduserer trykket og gjør at gassen går over til væske igjen. Og dermed kan hele prosessen starte på nytt.

Varmepumpen er en energifabrikk

Det er kompressoren som er den strømkrevende delen i dette systemet, men det fine med en varmepumpe er at den kan lage mer energi enn den forbruker. Forholdet mellom forbrukt og generert energi omtales som effektfaktor (ofte kalt COP).

Har du eksempelvis en varmepumpe med COP på 5, vil den generere fem ganger mer energi enn den forbruker.  Effektfaktoren påvirkes i stor grad av utetemperaturen. Jo kaldere det er, jo lavere er effektfaktoren. I Norge er det spesielt viktig å være bevisst på effektfaktoren ved lave temperaturer. Den bør jo tross alt klare å gi god effektfaktor når du trenger det mest, altså når det er kaldt ute.

2014
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også