115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Hvordan ser strømprisene for 2023 ut?

Mye tyder på noe lavere priser enn i 2022, men billig blir det uansett ikke

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

4. januar 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

4. januar 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230104082614350.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230104082614350.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

I 2022 endte gjennomsnittsprisen for strøm på rekordhøye 2 kroner i de sørlige delene av Norge. Selv om privatforbrukere til en viss grad blir reddet av regjeringens strømstøtteordning, er det liten tvil om at slike priser gjør relativt store innhogg i lommeboka. Men hvordan ser det egentlig ut for 2023?

Flere eksperter peker på at prisene i Sør-Norge trolig vil bli noe lavere i 2023 enn i 2022. Forventningene i markedet tilsier en snittpris på omtrent 1,5 kroner kilowattimen. Det er snaut 1 krone dyrere enn forrige rekordår, 2021. Da endte snittprisen på 63,4 øre. I 2020, som var forrige normalår, lå snittprisen på 11,6 øre.

Forventningen om noe lavere priser henger både sammen med at vannmagasinene har blitt fylt opp som følge av mye nedbør. I tillegg har andre europeiske land kuttet en del av gassforbruket og å fylle opp lagrene med gass.

I de nordlige delene av Norge ser situasjonen litt motsatt ut. Det er det en forventning om noe høyere priser enn i 2022. Årsaken er at en del kapasitet i vannmagasinene er brukt opp, samtidig som det foreløpig ikke har kommet store mengder snø i løpet av vinteren.

Forventningene spriker noe

Det er verdt å merke seg at ulike miljøer har ulike forventninger til prisene. Enkelte tror på sørlige snittpriser ned mot litt over én krone, mens andre forventer snittpris tett oppunder 2 kroner. Slår sistnevnte prognose til, blir 2023 forholdsvis likt som 2022.

Uansett kommer prisene til å ligge vesentlig høyere enn vi har vært vant til fra tidligere. Det betyr med andre ord at det fremdeles blir dyrt å bruke strøm. Dermed er det ikke noe grunn til å slippe opp på ENØK-tiltakene eller å skrinlegge planene om å gjennomføre energieffektiviseringstiltak som å etterisolere og å bytte vinduer.  

1786
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også