SWITCH SECTION

Hvorfor bruker elektrikeren bokser og rør?

Skjulte anlegg må også kunne vedlikeholdes

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

19. august 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

19. august 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190819104021219.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190819104021219.jpg?maxwidth=2000
0

Om du har fått nytt elektrisk anlegg eller oppgradert det eksisterende, har du kanskje lagt merke til at elektrikeren finner frem et helt arsenal av små bokser og korrugerte plastrør. Boksene settes opp der du skal ha stikkontakter, brytere og liknede, mens rørene brukes til å forbinde boksene med hverandre og sikringsskapet. Deretter kles veggene igjen, og når elektrikeren kommer tilbake trekkes det ledninger gjennom rørene og alt av stikkontakter og annet materiell installeres i boksene.

Hva er egentlig poenget med å gjøre det på denne måten?

Det som skjer når det gjøres på denne måten er at elektrikeren legger opp et skjult anlegg. Altså et anlegg der du slipper å forholde deg til synlige kabler som bukter seg langs gulvlistene, rundt dørene eller bortover himlingen. For at det skal være mulig å vedlikeholde eller endre et slikt anlegg over tid spiller rørene en vesentlig rolle.

Tilgangsmuligheter og nettere design

Rørene gir nemlig tilgang til ledningene selv om de ligger skjult i veggen. Du kan for eksempel tenke deg at du er uheldig å treffe en ledning med en spiker eller skrue når du monterer en hylle eller liknende. Da blir det fort mørkt og du må skifte ut kabelen på den aktuelle kursen. Hadde kabelen ikke ligget i et rør, måtte du ha åpnet hele veggen for at elektrikeren skulle fått tilgang. Ligger den derimot i et rør kan elektrikeren ganske enkelt dra ut den gamle kabelen og trekke en ny gjennom røret.

Bruken av de små boksene på sin side, handler om å gjøre anlegget mest mulig diskré. I boksene er det plass til innmaten i brytere, stikkontakter, dimmere osv. Ved å skjule innmaten i boksene tar det synlige materiellet mindre plass og blir mindre dominerende på veggen.

I sum gir løsningen med bokser og rør altså et skjult anlegg som er enkelt å vedlikeholde. Og det er faktisk ikke et nytt fenomen i det hele tatt. Har du en eldre bolig er det ikke fritt for at du har funnet gamle stålrør i både vegger, tak og gulv. De ble også brukt til elektriske kabler i sin tid, men er for det meste tatt ut av bruk i dag.

2092
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også