SWITCH SECTION

Hvorfor skal taket luftes?

Fukt og snøsmelting er viktige stikkord

Av Boligkanalen

Erik Hornnes

Boligkanalen

26. mars 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190326132050304.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190326132050304.jpg?maxwidth=2000
0

Om du har gått gatelangs vinterstid og tittet opp på hustakene, har du helt sikkert sett noen hus der det henger istapper fra taket og noen hus som ikke har en eneste istapp. Da har du samtidig observert én av to grunner til at taket på boliger bør luftes.

Er ikke taket luftet vil nemlig temperaturen på taktekkingen øke. Dermed smelter snøen og vannet renner nedover. Det høres kanskje tilforlatelig ut, men det er ett stort problem med det. I overgangen mellom tak og vegg (raftet), er det nemlig kaldere enn resten av taket. Når vannet kommer til raftet vil det derfor fryse og istappene bygges opp litt etter litt.

At det dannes Istapper er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. Det største problemet er heller at isen demmer opp for vann som renner nedover taket. Dermed risikerer du at taktekkingen blir stående fuktig over lang tid, noe som blant annet kan føre til lekkasjer. Dessuten er det på det rene at vann som fryser utvider seg – altså kan du oppleve frostsprengning som ødelegger både takrenner, nedløp og taktekking som sådan.

Den andre grunnen til at taket bør luftes er det sørger for å tørke ut fukt i konstruksjonen. Uten lufting vil fukt, enten den kommer innefra eller utenfra, akkumuleres og bidra til både råte og soppdannelse i takkonstruksjonen over tid.

Det finnes flere måter å lufte taket på og valgt løsning avhenger i stor grad av taktype. Dessuten kan type taktekking ha mye å si for hva slags lufting som bør velges. Poenget er i alle tilfeller å legge til rette for at luft kan strømme fritt for å taket kaldt og å tørke ut fukt som oppstår.

Et unntak er imidlertid flate tak, der det ofte er vanskelig å få til effektiv lufting. Da bygges det ofte såkalt varme eller kompakte tak med innvendige, varme nedløp for å hindre isdannelse.

1813
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også