Ikke alle lister skal inn i et hjørne

Slik lager du en fin avslutning på dem

Boligkanalen
13. november 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181113120940314.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181113120940314.jpg?maxwidth=2000
0

Som regel legger lister du rundt et helt rom og gjærer (skråskjærer) listene i hjørnene for å få pene skjøter og overganger. Noen ganger står du imidlertid overfor situasjoner der en list ikke skal inn i et hjørne, men stoppe midt på veggen. For eksempel inn mot en pipe. I slike tilfeller er det ikke spesielt pent å kappe listen vinkelrett av slik at du ser rett på kuttflaten og profilen fra siden.

Heldigvis er det forholdvis enkelt å gjøre det på en penere måte. Det første du gjør er å kappe til en list i den lengden du faktisk skal ha på veggen, men gjærer den som et utvendig hjørne i den enden den skal stoppe midt på veggen. Deretter finner du frem en listebit på 10-20 cm. Bruk gjerne kappet fra den første om det er langt nok. Lengden på 10 - 20 er ikke så viktig som sådan, poenget er bare å ha en bit som er lang nok til at du kan gjennomføre kappet omtalt i neste avsnitt på en trygg måte.


Denne biten gjærer du også som et utvendig hjørne, men motsatt vei av den forrige. Da har du to biter som til sammen danner et utvendig hjørne. 

Snu den korteste opp ned og lag en strek der gjæringskuttet starter, se også bildet under. Så går du tilbake til sagen og kapper listen vinkelrett etter denne markeringen. Da står du igjen med en liten bit som passer perfekt som avslutning på den lange listen.


Før du monterer listene, er det en fordel å lime den lille listebiten fast på den lange listen slik at du kan montere dem som en samlet enhet.


2413
b-False
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også