Isolasjon laget av tre, du liksom?

Det er helt sant - og det fungerer utrolig bra!

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

11. august 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

11. august 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190811175345454.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190811175345454.jpg?maxwidth=2000
0

Isolasjon er som regel laget av glass eller stein, men visste du at den også kan lages av trefiber?

Det er rett og slett snakk om isolasjon som er laget av treflis. I produksjonen brukes overskuddsmaterialer fra trelastproduksjon, så råvaren er både naturlig og fornybar. Ofte er den også kortreist, noe som også er bra for miljøet. På samme måte som annen isolasjon lages trefiberisolasjon både i plater og som granulat for innblåsing.

Når det gjelder isolasjonsevne er trefiberisolasjon helt på høyde med annen isolasjon og den tilpasses, bearbeides og monteres på samme måte. Ettersom den er laget av trefiber slipper du imidlertid å tenke på irritert hud og kløing. Den er rett og slett behagelig å jobbe med.

Trefiberisolasjonen er en del tyngre enn du er vant til. Det skyldes at den har høy densitet (tetthet), men det er er bare bra. Blant annet med med tanke på lydisolering og varmelagringskapasitet.

Treets naturlige egenskaper beholdes

Trefiber som råvare gjør også at isolasjonen har andre gunstige egenskaper vi finner i treverk generelt. For det første bidrar den til stabile innetemperaturer både sommer og vinter. Det skyldes treverkets evne til å ta opp og avgi varme. Faktisk har trefiberisolasjon dobbelt så høy varmelagringskapasitet som tradisjonell mineralull.

Denne typen isolasjon kan dessuten også ta opp og avgi fukt. Dermed spiller den på lag med værforholdene utendørs og damptrykket innvendig. Av den grunn brukes ikke dampsperre i kombinasjon med denne typen isolasjon. I stedet brukes en dampbrems som er diffusjonsåpen og lar fukten «vandre» i veggen. Det er en litt annen måte å tenke på enn ved tradisjonell isolering, der det er avgjørende å bruke dampsperre for å hindre fukten i å vandre slik at det ikke skal dannes kondens i isolasjonslaget.

Fuktegenskapene til trefiberisolasjon, eller celluloseisolasjon i bredt, gjør at den har blitt mye brukt til rehabilitering av eldre hus ettersom egenskapene ved isolasjonen spiller godt på lag med hvordan husene har blitt bygget i utgangspunktet.

2076
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også