115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Kan du nekte takstmannen å ta hull i veggen?

Du bestemmer, men det er ikke nødvendigvis det lureste du gjør

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

14. november 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

14. november 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231114120537112.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231114120537112.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

For en del år siden ble det innført krav om at takstingeniører skulle bore hull i utforede kjellervegger og tilstøtende vegger til våtrom. Poenget med å innføre denne praksisen var å gjøre bedre fuktmålinger, men mange reagerte til dels sterkt på at det nå skulle gjøres destruktive tiltak i gjennomgangen av boliger.

Hulltakingen ble uansett innført og nå er dette helt dagligdags. Men er det egentlig mulig å nekte takstingeniøren å ta hull? Det enkle svaret er ja. Du bestemmer selv over din egen bolig og bestemmer fullt og helt om det skal ta hull eller ikke. Hvor lurt det er å nekte, er derimot en helt annen sak.

Dersom du skal selge boligen og ikke lar takstingeniøren bore hull, er det nemlig du som selger som må ta risikoen for skjulte feil og mangler. Skulle nye eiere finne fuktskader, er det altså du som risikerer å få dette problemet i fanget. Er eventuelle fuktskader derimot beskrevet i tilstandsrapporten, anes kjøper å ha fått informasjonen og kan ikke klage i etterkant.

Hvorfor tas det hull?

Så lurer du kanskje også på hvorfor det ikke holder å gjøre tradisjonelle overflatemålinger på selve våtrommet? Det henger ganske enkelt sammen med at slike målinger ikke gir gode nok data.

En vanlig fuktmåler klarer kun å nå et par centimeter inn i et materiale, men veggen typisk er 10 – 15 cm tykk. Fukt lenger inn i veggen vil altså ikke bli oppdaget med denne metoden. Sagt med andre ord, vil målinger med en vanlig fuktmåler kunne gi et feilaktig inntrykk av tilstanden.

Dersom det tas hull i en tilstøtende vegg er det mulig å gjøre langt mer presise målinger ettersom det da er mulig å få fuktmåleren inn i selve veggen. Dette gir en bedre trygghet for både selger og kjøper.

Selve hullet bores som regel helt ned ved listen og når jobben er ferdig dekkes det til med et dekklokk. Det er med andre ord ikke veldig synlig.

1891
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også