Kan du trappebegrepene?

Det er mye mer enn trinn og rekkverk

Av ByggeBolig
19. juni 2018
http://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180619111608932.jpg http://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180619111608932.jpg
0

I likhet med mange andre fag, har også trappefaget sine egne begreper. Det er ikke alltid så lett å vite hva som er hva, men her gir vi deg en rask innføring i det mest grunnleggende.

Helt enkelt forklart en trapp som regel bygd opp av vanger og trinn. Vangene er delene på siden av trappen som trinnene er festet i. Vangene kan enten være festet i vegg (veggvange), vende ut mot det fri (yttervange/frivange). 

Når det gjelder selve trinnene, er det flere begreper å forholde seg til: 

  • Inntrinn: den horisontale flaten du går på, altså det du normalt vil kalle trinn 
  • Opptrinn: høydeforskjellen mellom to trinn, det vil si den vertikale avstanden fra ett trinn opp til det neste 
  • Stusstrinn: platen som tetter hullet i opptrinnet dersom du har en lukket trapp 
  • Klosstrinn: et litt utvidet trinn i starten av trappen 
  • Trappenese: den ytterste kanten på inntrinnet 

Det finnes også ulike begreper for å beskrive delene i rekkverket på trappen: 

  • Gelender: det du holder i når du går ned trappen. Kalles også håndløper. 
  • Sprosser: spilene som står mellom gelenderet og vangen. Disse kalles også balustre. 
  • Megler: stolper som fungerer som støtter i rekkverket, som regel plassert i toppen, midten og bunnen av trappen. Derfor kan du også støte på begreper som midtmegler og startmegler. 

Et annet begrep du gjerne møter på i forbindelse med trapper er repos eller trappeavsats. Dette er et parti i trappen som ikke har stigning og brukes ofte der trappen endrer retning. Det er også mye brukt i lange, rette trapper. Det gir både en hvileplass for dem som går i trappen og begrenser lengden noen kan falle i trappen om uhellet skulle være ute.

1682
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også