Kle inn teglsteinspipen?

Tenk deg om to ganger før du gjør det

Av ByggeBolig
8. juni 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181001080154225.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181001080154225.jpg
0
En teglsteinspipe har gode varmeledende egenskaper - derfor er det store begrensninger når det gjelder hva du kan gjøre med en den. Det gjelder både hvordan du kan kle den inn og hvilke avstander du må ha til brennbart materiale rundt.
Reglene er i grunnen ganske enkle: en teglsteinspipe skal i utgangspunktet ikke kles inn på noen av sidene. Gipsplater og andre plateprodukter der dermed ikke tillatt. Grunnen til at det ikke er lov er at det ikke vil være mulig å se sprekkdannelser gjennom pipen dersom den er kledd med plater. Har du en luftekanal i skorsteinen, kan denne kles inn. 
De lovlige alternativene er å pusse, male eller kle med pipen med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes. Materialene må limes direkte på skorsteinens ytterflate uten plater eller lignende under (heller ikke gips). Har du en pipe der en av sidene vender inn mot våtrom, kan smøremembran påføres (ikke membranplater). Du skal aldri spikre eller skru i skorsteinen. 
Vil du ha større fleksibilitet med tanke på tildekking av pipen, må den rehabiliteres på godkjent måte. For eksempel ved å senke ned stålrør. Da endrer du de såkalte oppstillingsvilkårene for skorsteinen og du kan dekke til inntil to av sidene. Det gir deg også en tryggere pipe. 
Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale brann- og feiervesen dersom du er i tvil om krav og fremgangsmåter.
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også