115
Foto: Shutterstock

Kraftige tiltak i vente for boliger med dårlig energimerking

EU vil gjøre noe med de minst energieffektive bygningene – og privatboliger slipper ikke unna denne gangen.

EU vil gjøre noe med de minst energieffektive bygningene – og privatboliger slipper ikke unna denne gangen.

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

21. oktober 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

21. oktober 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221021095042083.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221021095042083.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

I takt med at konsekvensene av klimaendringene blir stadig mer åpenbare for oss, blir det klart at det er behov for til dels drastiske tiltak for å bremse utviklingen. Det gjelder også for privatpersoner, men lenge har strategien først og fremst handlet om gulrøtter fremfor pisk. Det mest kjente eksempelet er trolig de gunstige ordningene for å kjøpe elbil, men det finnes også mange andre eksempler på at klimasmarte valg blir belønnet.

Dette kommer nok også til å være viktig i fremtiden, men det er samtidig tegn til endring. Et av de tydeligste tegnene i så måte, kommer fra EUs arbeid med det såkalte bygningsenergidirektivet (EPBD). Dette er et direktiv som først ble vedtatt i 2003 og pålegger medlemslandene å iverksette konkrete virkemidler for å stimulere til energieffektivitet i bygningssektoren. Norge er bundet av direktivet gjennom EØS-avtalen. Siden 2003 har det blitt revidert og tilpasset en rekke ganger, og nå er enda en ny versjon like rundt hjørnet.

Energimerkingen endres og de dårligste byggene settes under lupen

De viktigste punktene i det nye bygningsenergidirektiver er at:

  • Det gjøres endringer i energimerkingen og den skal samkjøres i hele EU.
  • De 15 % dårligste/minst energieffektive bygningene i medlemslandene energieffektiviseres innen 2030.
  • Nye bygg skal være nullutslippsbygg i 2030.
  • Alle bygg skal være nullutslippsbygg i 2050.

I tillegg skal alle landene ha en egen plan for oppgradering og renovering av bygningsmassen, samt forplikte seg til å gode støtte- og tilskuddsordninger for å nå målene som er satt

Kan få direkte konsekvenser for mange boligeiere

At energimerkingen skal endres, innebærer at karakteren A kun tildeles nullutslippsbygg og at karakteren G skal omfatte de 15 % dårligste/minst energieffektive byggene. Som nevnt i punkt to i listen over, skal disse 15 % byggene energieffektiviseres innen 2030. Selv om det etableres støtte- og tilskuddsordninger, betyr det uansett at svært mange boligeiere må belage seg på ganske store kostnader for å gjennomføre de nødvendige tiltakene.

Det forventes dessuten at bygg som ligger i kategori F i den nye ordningen for energimerking, må til pers innen 2033. Dermed vil enda flere bli pålagt å gjennomføre tiltak for energieffektivisering.

Er du en av dem som bor i et bygg som presterer dårlig på energimerkingen, kan det med andre ord være grunn til å gjøre seg klar for det som kommer. Det er tross alt ikke lenger til verken 2030 eller 2033.

2494
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også