SWITCH SECTION

Lage hjørnekasser?

Husk at ulike bordbredder gir riktig sluttresultat

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

10. mars 2020
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

10. mars 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200310092356305.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200310092356305.jpg?maxwidth=2000
0

Om du monterer liggende kledning på et hus, en garasje, anneks eller en annen type bygg, får du som regel et behov for å skjule skjøtene der bordenes møtes på de utvendige hjørnene. Det handler både om estetikk og å beskytte mot at det skal drive inn vann bak kledningsbordene

De fleste velger å løse dette med å lage hjørnekasser – det vil si to bord som til sammen danner en kasse som dekker over hjørnet. Vil du ikke lage hjørnekasser er det også mulig å gjære kledningsbordene på samme måte som du gjærer listverk innvendig. Det krever imidlertid en del erfaring å få pene skjøter som holder over tid.

Når du skal bygge en hjørnekasse, vil du trolig at den skal se lik ut fra begge sider. Altså at bordene skal være like brede i begge retninger. For å få det til er du faktisk helt nødt til å velge to bord med ulik bredde. Bruker du samme bredde på begge bordene vil den ene siden bli smalere enn den andre. Det skyldes ganske enkelt at det ene bordet legges utenpå det andre når kassen lages.

Derfor bør det ene bordet på hjørnekassen være en bordtykkelse smalere enn det andre bordet. Når de da settes sammen til et hjørne vil det være likt på begge sider av kassen. Hvor brede eller smale hjørnekasser du vil ha er helt opp til deg, men se det gjerne i sammenheng med dimensjonene på kledning, omramming rundt vinduer osv.

Har du det som kalles ufalset kledning, type weatherboards eller liknende, lager du også hjørnekasser. Her vil det imidlertid bli store glipper mellom bordene på hjørnekassen og selve kledningen. Det er ikke spesielt pent og gjør dessuten at vann kan trenge inn. Derfor bør du i tillegg bruke en krabbelist i slike tilfeller.

1688
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også