Lekeborg i hagen!

Lag et paradis for barna

Av ByggeBolig
28. august 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828114703407.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828114703407.jpg
0
I mang en hage finnes både trampoline og huskestativ, men det går an å gjøre det litt mer avansert også. For eksempel ved å bygge en lekeborg.
Det kan faktisk være ganske enkelt. Én måte å gjøre det på er å bygge to tårn med en gangbro mellom. Det første du gjør er å bestemme plasseringen av tårnene og avstanden mellom dem. Største avstand mellom tårnene avgjøres av maksimal lysåpning på bjelkene du bruker til gangbroen. Bruker du 48*148 er maksimal lysåpning 2,40 meter og bruker du 48*198 er maksimal lysåpning 3,10 meter. Vil du ha lenger avstand, må gangbroen støttes opp med pilarer på midten.
Deretter graver du ut to firkanter der tårnene skal stå og støper eller setter ned ferdige fundamenter i hvert hjørne. Bruk stolpesko tilpasset 98 mm. stolper. Ta hensyn til tele dersom du bygger på telefarlig grunn. Når du er ferdig setter du stolper av to sammenskrudde 48*98-bjelker i høyden du ønsker i hver stolpesko – vær oppmerksom på å få alle stolpene i lodd.  
Når alle stolpene er oppe skrur du fast en ramme av 48*148-bjelker på utsiden av stolpene i den høyden du ønsker at gulvet i hver etasje skal være. Dette stiver også av tårnene. Pass på at stolpene ikke kommer ut av lodd når du fester bjelkene. For å kunne kan legge terrassebord i etasjene, må du også legge opp bjelkelag med senteravstand på 60 cm. inni tårnene.  
Så kan du lage gangbroen ved å legge bjelker mellom tårnene. For å feste bjelkene kan du med fordel bruke bjelkesko. 
Når du har gjort dette, er konstruksjonen i hovedsak ferdig. Nå gjenstår å legge terrassebord, lage rekkverk, trapper og andre detaljer. I det ene tårnet kan du for eksempel ha en sklie, du kan lage klatrevegger osv. Her er det bare å la fantasien løpe. Pass imidlertid på at du lager trygge løsninger for barna – unngå skarpe kanter og utstikkende elementer som snorer og liknende kan henge seg opp i. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også