Luft/luft, luft/vann og væske/vann

Hva er egentlig forskjellen på ulike typer varmepumper?

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

22. februar 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190222054033334.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190222054033334.jpg?maxwidth=2000
0

De aller fleste varmepumper som selges er såkalte luft/luft-varmepumper. Det skyldes både at de gir god effekt, er forholdsvis rimelige i innkjøp og at de er enkle å installere.

Luft/luft-varmepumper henter energi fra uteluften og overfører den til boligen i form av varm eller kald luft. Varmepumpens inndel sørger for at luften distribueres i boligen. Det finnes imidlertid også andre typer varmepumper. De mest vanlige er:

  • Luft/vann
  • Væske/vann

En luft/vann varmepumpe henter også energi fra uteluften, men forskjellen til luft/luft-pumpene ligger på innsiden av huset. Luft/vann-pumpene kobles nemlig til et vannbårent distribusjonssystem, eksempelvis vannbåren gulvvarme eller vannbårne radiatorer på veggen. De kan også brukes til oppvarming av tappevann..

En utfordring med varmepumper som henter energi fra uteluften er at de leverer mindre varme jo lavere utetemperaturen er. I dagens marked finnes det imidlertid modeller som presterer godt helt ned til 25 minusgrader. Du bør derfor orientere deg godt i markedet før du handler.

Stabil energikilde med væske/vann

En væske/vann-varmepumpe fungerer på en litt annen måte enn de to førstnevnte. Den største forskjellen er de henter energi fra grunnfjellet eller jorden i stedet for fra uteluften. For å få tak i energien bores det en energibrønn med dybde på 170 – 300 meter. Det er faktisk også mulig å hente energi fra sjø- og grunnvann. Væske/vann-varmepumper overfører også energien til et vannbårent distribusjonssystem.

Med en væske/vann-varmepumpe får du en svært stabil energikilde som ikke påvirkes av utetemperaturen. Andre fordeler er at den utvendige installasjonen er skjult og at de har lang levetid. Den største ulempen er at brønnboringen gir høyere installasjonskostnad.

Innedelen på både luft/vann og væske/vann-varmepumper plasseres typisk i et teknisk rom eller en bod. Du får dermed ikke den synlige innedelen i et oppholdsrom slik du får med en luft/luft-varmepumpe.

Hva som er det beste valget for deg avhenger blant annet av investeringsvilje, grunnforhold på tomten og temperatur/klima i området. Du bør derfor gjøre en nøye vurdering av disse tingene før du treffer et valg.

2219
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også