115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Må du søke om å bytte vinduer?

I ganske mange tilfeller må du faktisk det - særlig hvis du endrer størrelse eller plassering av dem

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

12. januar 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

12. januar 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230112092551639.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230112092551639.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Selv om det har blitt gjort flere lettelser rundt søknadspliktige tiltak de siste årene, er det fremdeles mange søknadspliktige tiltak. Når det kommer til å bytte vinduer i en eksisterende bolig, vil antall vinduer og plassering av dem være avgjørende for om du må søke eller ikke.

Dersom du kun skal skifte ut ett eller noen få vinduer med samme størrelse, type og utseende som de gamle, trenger du som hovedregel ikke å søke. Dette regnes nemlig som vedlikehold. Vær obs på at kommunale planer og vernestatus på bygningen kan legge begrensninger på hva du har lov til å gjøre. Dette bør du sjekke ut før du setter i gang.

Skal du derimot bytte ut alle vinduene i huset, må du søke. Da er det nemlig ikke lenger snakk om vedlikehold, men en vesentlig endring eller reparasjon. Dermed gjelder relevante krav i TEK17. Dette kan eksempelvis handle om isolasjonsverdi, bruk av sikkerhetsglass eller andre sikringskrav.

Andre vindustiltak som ofte krever søknad

Også andre typer utskifting av vindu vil kreve at du søker. For det første er det som regel søknadsplikt dersom du bytter ett eller noen få av de gamle vinduene med vinduer av en annen størrelse, type eller utseende. Det samme gjelder dersom du legger til, fjerner eller endrer plassering av vinduer.

Begge typer tiltak regnes nemlig som fasadeendringer som gjør at relevante krav i TEK17 slår inn. Det er imidlertid kommunen som avgjør om fasadeendringen endrer bygningens karakter på en slik måte at den krever søknad og tillatelse. Det er altså ikke sikkert at du faktisk må søke, men du må i det minste kontakte kommunen for å få deres syn på saken.

Bæring eller brannkrav? Da må du alltid søke

Dersom vindusutskiftingen påvirker bærende konstruksjoner eller konstruksjoner med brannkrav, må du alltid søke. Det gjelder også dersom du bytter ut ett eller noen få vinduer med samme størrelse, type og utseende som de gamle.

1941
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også