115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Må solcellepaneler vaskes og vedlikeholdes?

Faktisk er det overraskende lite du må foreta deg med solcellepanelene dine

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

7. juli 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

7. juli 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220707085931648.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220707085931648.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

I takt med at betydningen av klimaendringene synker inn hos de fleste, samtidig som strømprisene er på et historisk høyt nivå, velger stadig flere å investere i solcelleanlegg for å bli sin egen produsent av miljøvennlig og rimelig energi.

I tillegg til de miljømessige og økonomiske fordelene solceller bringer med seg, er det heller ikke å forakte at de ikke er særlig kresne hva vedlikehold angår. Helt vedlikeholdsfrie er de imidlertid ikke, og det kan blant annet være smart å sørge for at de er forholdsvis rene. Dersom panelene blir skitne vil nemlig ikke solstrålene nå helt inn til solcellene, og dermed reduseres mengden energi de produserer.

Ifølge en studie fra Duke University i USA i 2017, fremkommer det at effektiviteten til solceller kan blir redusert med mellom 17 og 25 prosent som følge av støv som legger seg på panelene. Dataene er imidlertid hentet fra tørre områder i det østlige Kina, det nordlige India og på den arabiske halvøya.

Ikke like problematisk i Norge

En artikkel forskere fra avdeling for Solkraftsystemer ved Institutt for Energiteknikk har skrevet i fagbladet Glass & Fasade, maler imidlertid et litt annet bilde av situasjonen i her til lands. Etter å ha studert flere solcelleanlegg, er konklusjonen at skitne solcellepaneler i liten grad er en utfordring i Norge. Selv i aktive landbruksområder med mye svevestøv fra jordbruket, går ikke mer enn 0,4 % av årsproduksjon av strøm tapt. Selv de skitneste panelene som befant seg i bynære strøk hadde ikke produksjonstap på mer enn et par prosent. Regnvær vasket dessuten bort det meste av støv og skitt som hadde samlet seg.

Den største årsaken til tap i produksjon tilskrives, ikke helt overraskende, snø som dekker panelene om vinteren. Med snø på taket i perioder av året sank årsproduksjonen med litt over to prosent.

Du bør likevel følge litt med

Selv om støv og tilsmussing av solcellepaneler generelt sett ikke ser ut til å være et stort problem i Norge, er det ikke dermed sagt at du bare skal la solcellepanelene ligge uten tilsyn. Det kan eksempelvis være lokale forskjeller som gjør at tilsmussingen er verre enkelte steder enn andre. Er det mye fugler i området kan det eksempelvis samle seg en god del fugleavføring som bør vaskes bort.

Generelt anbefaler vi at du gjør en visuell inspeksjon av panelene én gang i året, samt sjekker at kabler montert på vegg eller tak ser OK ut. Ofte kan en slik inspeksjon gjøres fra bakkenivå. Er du så flink at du er oppe for å sjekke tilstand på taket om høsten eller våren, er dette imidlertid også en utmerket anledning til å ta en titt på solcellepanelene og vaske dem ved behov.

2668
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også