Foto: Shutterstock

Med gass- eller batteri i spikerpistolen er du helt fri

Lær mer om mulighetene som finnes

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. november 2020
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. november 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201113100053282.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201113100053189.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_744415375.jpg shutterstock_744415375.jpg
0

Enten du monterer kledning, fester lekter, setter opp bindingsverk eller monterer lister rundt dører, er trolig spiker- eller dykkertpistolen et helt uvurderlig verktøy. Tradisjonelt har både dykkert- og spikerpistoler blitt drevet av trykkluft, men de siste årene har det kommet flere og flere modeller som drives på batteri og gass.

Praktisk å slippe slangen

En av de største fordelene ved å velge en batteri- eller gassdrevet pistol, er at du slipper å forholde deg til en stor, bråkete kompressor og trykkluftslanger som har en tendens til å ligge i veien der du jobber. Det er spesielt fordelaktig hvis du ikke kan ha kompressoren i nærheten eller hvis du jobber på steder der du ikke har tilgang til strøm. Når det gjelder ytelse og funksjon, er mange batteri- og gassdrevne spikerpistoler helt på høyde med luftdrevne modeller. Det gjelder også når du skal skyte de lengste spikerne.

Batterier og gasspatroner holder lenge

Begge typer pistoler holder dessuten lenge før det er behov for å lade batteriet eller bytte gasspatron. På batteripistoler er det fullt mulig å skyte 700 – 1000 spiker på én lading, så det betyr med andre ord at du kan holde på lenge før du trenger å skifte batteriet. Det kan lønne seg å velge pistol av samme merke som batteriverktøy du har fra før av. Da kan du bruke batteriene du allerede har, og komme billigere unna ved å kun kjøpe pistolen.

Med pistoler som går på gass, er det også fullt mulig å skyte opptil 1000 spiker før gasspatronen må byttes. Du skal imidlertid være obs på at gasspatroner koster en del, og bidrar til at de gassdrevne pistolene er et noe mindre kostnadseffektivt valg enn batteri og trykkluft. De egner seg derfor ikke så godt til prosjekter der du skal skyte store mengder spiker, slik som når du skifter kledning eller lekter et tak. De er imidlertid helt suverene til litt mindre jobber.

Generelt er både gass- og batteripistoler noe tyngre enn luftdrevne modeller. Det kan ha en del å si hvis du skal jobbe lange økter med spikerpistolen i hånden. De inneholder også mer elektronikk som kan ta skade ved røff bruk.

Gass = rengjøringsbehov

Med gasspistoler må du også huske på at det er behov for rengjøring fra tid til annen. Hver gang du skyter en spiker, finner det nemlig sted en aldri så liten eksplosjon inni pistolen. Over tid vil dette føre til avleiringer og sot som kan påvirke driftssikkerhet og yteevne på maskinen. Forskjellige produsenter kan ha ulike anbefalinger om rengjøringsintervall – husk å sjekke hva som gjelder for den pistolen du har eller vurderer å kjøpe.

PS! Gassdrevne spikerpistoler har også et batteri – det er det som sørger for å lage gnisten som antenner gassen når du skyter spiker. Batteriet varer svært lenge, men det må lades fra tid til annen.

2794
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også