Men malingen er jo tørr!

Det er ikke det samme som at du kan male neste strøk med en gang

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

4. april 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION
0

De fleste som har malt litt har opplevd følgende scenario: det står på spannet at den skal tørke i flere timer før neste strøk kan påføres, selv om malingen beviselig er helt tørr nesten før du er ferdig med veggen.

Hvorfor ikke male neste strøk med det samme da?

Ganske enkelt fordi malingen ikke har herdet lenge nok til at den er klar for overmaling. Velger du da male i vei kan du eksempelvis risikere at:

  • Neste strøk løser opp det forrige malingssjiktet
  • Den sperrende effekten til en sperregrunning uteblir

At malingen er berøringstørr etter kort tid betyr altså ikke det samme som at den har herdet nok til å bli overmalt.

Tilsvarende må siste strøket få lov til å herde ferdig før du begynner å slite på malingen. Den må bli brukstørr. Maling er som regel overmalbar en god stund før den er brukstørr. Det vil si at du må vente lenger med å henge opp bilder på veggen etter siste strøk enn du må vente for å male et nytt strøk.

Det kan være til dels store forskjeller på ventetiden mellom ulike typer maling, både når det gjelder overmalbarhet og brukstørrhet. Derfor er det viktig at sjekker ventetidene for den konkrete malingen du skal bruke og ikke går ut fra at det er likt som den forrige du brukte.

Pass på temperatur og luftfuktighet

Ventetidene på malingsspannet er oppgitt under visse forutsetninger hva gjelder temperatur og luftfuktighet. Typisk noe over 20 grader og rundt 50 % relativ luftfuktighet. Er det kaldere eller luften holder en annen luftfuktighet hos deg, vil det forlenge ventetiden. Hvor mye lenger du må vente er imidlertid ikke mulig å gi noe eksakt svar på.  

Temperaturen i underlaget du skal male på spiller også inn. Malingsprodusentene forutsetter som regel samme temperatur i underlaget som i luften når de beregner ventetid. Maler du overflater i et rom som har stått uten oppvarming vil underlaget være kaldt og det tar lenger tid for malingen å herde. I slike tilfeller er det som regel lurt å varme opp rommet en stund før du setter i gang å male.

2074
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også