115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Mer tilsyn med utleieboliger i 2023

Pass på at du tilfredsstiller alle krav

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

3. januar 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

3. januar 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230103115523573.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230103115523573.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

En utleiedel i boligen kan gi en kjærkommen ekstrainntekt og bidra til at det blir enklere å betjene lån eller andre utgifter. Det er imidlertid viktig at utleiedelen tilfredsstiller alle gjeldende krav, og i 2023 vil kommuner over hele landet legge ekstra stor vekt på å kontrollere akkurat det.

For at en utleiedel skal tilfredsstille kravene til en selvstendig boenhet, som er begrepet du vil møte i plan- og bygningsloven, må samtlige av de tre kravene under være i orden:

  • Den må ha alle hovedfunksjonene du finner i en bolig. Det vil si stue, kjøkken, soveplass og bad/toalett
  • Den skal ha en egen inngang – beboerne skal ikke måtte gå gjennom en annen boenhet for å komme seg inn i utleiedelen
  • Det skal ikke være interne forbindelser mellom utleiedel og øvrig boareal i huset.

I tillegg må rommene i utleiedelen tilfredsstille kravene til rom for varig opphold. Det dreier seg blant annet om romstørrelse, takhøyde, vinduer, rømningsveier, oppbevaringsplass osv. I tillegg vil det som regel stilles krav til uteområdet, eksempelvis antall parkeringsplasser.

Sjekk at alt er i orden før kommunen kommer

Er du usikker på om utleiedelen din er i henhold til alle krav som stilles, anbefaler vi at du tar en nærmere sjekk så raskt som mulig. Det er bedre å gjøre eventuelle endringer før kommunen kommer på tilsyn. Men det viktigste er uansett at en utleiedel som tilfredsstiller kravene er tryggere og bedre å bo i enn en utleiedel som ikke tilfredsstiller kravene.

Kravene kan være litt vanskelig å få oversikt over, men et godt utgangspunkt er å starte i plan- og bygningsloven. Mange kommuner har også gode oversikter over hvilke krav som stilles på nettsidene sine.

1708
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også