Mester, sa du?

Dette betyr mestermerket

Av ByggeBolig
19. september 2018
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180919075135531.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180919075135531.jpg
0
Har du vært i markedet for å kjøpe håndverkertjenester, har du helt sikkert hørt at det er viktig å velge firmaer med mesterbrev. Så lurer du kanskje på hva det vil si å være en mester?
Kort fortalt kan vi si at mestertittelen et bevis for solid erfaring og kompetanse. For å kunne få mesterbrev stilles det nemlig et par viktige krav: 
  • Må ha fag- eller svennebrev i det mesterfaget de søker mesterbrev  
  • Må ha arbeidet i mesterfaget i minst 6 år eller minst 2 år etter fag- eller svenneprøve 
Det er heller ikke bare å søke om å få mesterbrev hvis kravene er oppfylt. De fungerer nemlig som inntakskrav til et 2-årig utdanningsløp som fører frem til mesterbrev og mestertittel. 
Selve utdanningen er todelt i henholdsvis bedriftsledelse og faglig ledelse. Delen om bedriftsledelse er generell og fokuserer på ting som organisasjon, ledelse, økonomistyring og markedsføring. Det legger grunnlaget for å kunne drive en bedrift på en profesjonell måte.  
Delen om faglig ledelse er spesifikk for de ulike gruppene av mesterfag og fokuserer på ting som er viktig for å kunne utøve faglig ledelse innen faggruppen. Det være seg kunnskap om byggesaksprosesser, kontrakter, lover, standarder mv. Totalt er det syv faggrupper. I tillegg tar kandidatene en fordypning som er spesifikk for sitt eget fag - og totalt finnes det over 70 ulike mesterfag. 
Velger du en mester til ditt neste byggeprosjekt er du derfor sikret god faglig kompetanse som håndterer oppgavene på en løsningsorientert og korrekt måte. I tillegg kan du være sikker på at bedriften drives på skikkelig vis, med ordnede arbeidsforhold og skriftlige avtaler på alle prosjekter. Det er en fordel både for deg som kunde og for mesterbedriften selv. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også