115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Mindre fare for høye strømpriser i vinter

Prisene vil trolig ligge i overkant av 1 krone per kWh til vinteren

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

9. august 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

9. august 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230809113527897.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230809113527897.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

De fleste av oss har rekordhøye strømpriser vinteren 2022/2023 friskt i minnet, men for vinteren 2023/2024 ser bildet heldigvis langt mer lystig ut. Strømprisene vil trolig ligge rundt 1 kroner per kWh i høst og noe høyere gjennom vinteren.

Årsaken til fallet i strømprisene er sammensatt, og handler både om norske og europeiske forhold. Ser vi til Europa først, er en av de viktigste årsakene at avhengigheten til russisk har blitt langt mindre. Europeiske land har i stor grad lykkes med å skaffe gass fra andre enn Russland. Dermed er det ikke lenger så stor usikkerhet rundt gassforsyningene, samtidig som prisene har sunket ganske betydelig. I tillegg har europeiske land lykkes i å redusere strømforbruket i seg selv. Etterspørselen er altså mindre nå enn den var for relativt kort tid siden.

Økt produksjon av vind- og solkraft og fulle vannmagasiner

Også vind- og solkraftproduksjonen i Europa er økende, og dersom vi har litt hell med været kan dette gi en strømproduksjon som monner gjennom vinteren. Erfaringsmessig gir tilførsel av sol- og vindenergi en merkbar effekt på strømprisene i Norden.

Ser vi på norske forhold, er situasjonen i vannmagasinene en helt annen enn da vi gikk vinteren 2023/2024 i møtet. I motsetning til i fjor, er vannmagasinene nå helt fulle. I tillegg er det mye snø i fjellet. Dette gir en viss sikkerhet for at vi er i stand til å produsere vannkraft gjennom vinteren.

Bare husk at dette ikke er noen fasit. Hvordan prisene utvikler seg vil i stor grad avhenge av hvordan høsten og vinteren blir. Dersom det blir lange perioder med lave temperaturer og dårlig forhold for sol- og vindkraft, kan vi utmerket godt oppleve høyere priser enn estimatene tilsier. Det skader med andre ord ikke å fortsette å være bevisst på strømforbruket og i iverksette tiltak for å spare strøm. 

1862
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også