Mykt og godt, men uønsket

Mose - er det brunsneglen grønne fetter?

Av ByggeBolig
30. mai 2018
http://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180530114006388.jpg http://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180530114006388.jpg
0
Med mindre du har en forkjærlighet for japanske hager, er du sannsynligvis en av dem som ønsker mosen i gressplenen dit pepper’n gror.
Det er nyttig å vite litt om hvorfor mose trives før du prøver å bli kvitt den. Et viktig stikkord er lav pH i jorda. Den lave pH’en skyldes gjerne forhold som skygge, lite lys, fuktige jordforhold eller for kompakt jord. Da får mosen bedre vekstvilkår enn gresset og moseproblemet blir fort et faktum.  
Gi gresset de beste vekstvilkårene
Tiltakene du bør sette i verk for å bli kvitt mosen handler i all vesentlighet om å snu dette forholdet – altså gi gresset bedre vekstvilkår enn mosen. Et første bud er å tilføre mer lys. Det enkleste er å tiltaket er faktisk å klippe plenen jevnlig slik at den ikke blir for lang. Det gir både mer lys og gjør at plenen tørker opp raskere. Begge deler bidrar til at gresset får bedre vekstvilkår enn mosen. Andre tiltak for å gi plenen mer lys kan være å beskjære hekker eller fjerne trær som kaster mye skygge.  
Gjødsling og kalking er også fornuftige tiltak. Gjødsling 2 -4 ganger i vekstsesongen er et greit utgangspunkt. Når det gjelder kalk, skal du være litt mer forsiktig. Lavt kalkinnhold i jorda er riktignok gunstig for mosen, men du vil heller ikke ha for høyt kalkinnhold ettersom det gir dårlige vekstforhold for de fleste andre vekster. Før du kalker bør du altså vite om det er behov for det eller ikke. 
Har du mose du vil bli kvitt i en fei, kan du bruke plenrens i pulverform eller konsentrat, eventuelt en mosefjerningsmaskin/vertikalskjærer. Husk imidlertid på at det ikke nødvendigvis gir en varig effekt, selv om mosefjerning med maskin også gir lufting av plenen som er gunstig for gressets vekst. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også