SWITCH SECTION

Når bør berederen pensjoneres?

Det er flere ting du bør se etter

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

21. januar 2020
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

21. januar 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200121113200510.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200121113200510.jpg?maxwidth=2000
0

For at du skal ha varmtvann, må du selvsagt ha en varmtvannsbereder. Og vil du ha varmtvann i overskuelig fremtid er det en stor fordel om berederen fungerer som den skal. Da bør du følge litt med og gjøre jevnlige vurderinger av hvorvidt den begynner å nærme seg pensjonsalderen. Varmtvannsberedere holder nemlig heller ikke til evig tid.

Generelt kan vi se at beredere har en teknisk levetid på mellom 10 og 30 år. Levetiden avhenger blant annet av hva slags materialer den er laget av. Selv om den tekniske levetiden er lang, er gjerne den anbefalte brukstiden noe korte. For en bereder som har teknisk levetid på opp mot 30 år, kan den ha en anbefalt brukstid på 20 år. Her finnes imidlertid ikke et svar med to streker under, men har du hatt berederen i et par tiår bør du nok uansett orientere deg litt i markedet.

Det visuelle teller

Vet du ikke hvor gammel berederen er, for eksempel fordi du har kjøpt huset nylig, kan du ofte få en god pekepinn bare ved å se på den. En gammel bereder ser gjerne gammel ut, for å si det litt enkelt. Er den for eksempel blå eller oransje kan du være ganske sikker på at det er en ganske gammel modell.

Andre ting du bør se etter er synlig rust. Det kan både føre til fare for lekkasjer i selve tanken og spre seg til ledninger og koblinger. Ser du faktiske lekkasjer det er selvsagt også et helt klart tegn på at det er på tide å foreta seg noe.

Noen symptomer merker du bokstavelig talt på kroppen. Får du ikke så varmt vann ut av krana som du er vant til kan det være at berederen synger på siste verset. Vann med en makstemperatur tilsvarende lunkent er selvfølgelig upraktisk i seg selv, men det kan også bety større risiko for oppblomstring av farlige bakterier i berederen. Det er ikke spesielt lystbetont å tenke på.

Penger å spare

PS! Selv om berederen fungerer fint til tross for at den er gammel, kan det være lurt å bytte til en ny. De nye er bedre isolerte og mer effektive enn de gamle. Det gir deg besparelser over tid gjennom lavere strømregning. Kjøper du en ny får du dessuten muligheten til å velge en som passer bedre til forbruket ditt – enten du går for en større eller mindre.

Andre ting du bør se etter er synlig rust. Det kan både føre til fare for lekkasjer i selve tanken og spre seg til ledninger og koblinger. Ser du faktiske lekkasjer det er selvsagt også et helt klart tegn på at det er på tide å foreta seg noe.

2179
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også