Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Naturlige vekster på taket

Torv er tradisjonsrikt, flott å se på og fullstendig lydløst når det regner

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

24. november 2020
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

24. november 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201124113025105.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201124113024433.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_707554090.jpg shutterstock_707554090.jpg
0

Torv har lange tradisjoner som taktekking på norske tak. Tradisjonelt ble torv på taket utført ved at det først ble lagt flere lag med never på undertaket. Deretter ble det lagt på ca. 15 cm. torv i to lag – det ene laget med røttene opp og det andre med røttene ned. Neverens oppgave i denne oppbygningen, var å holde taket tett. Det ble som regel lagt mange lag med never ettersom flere lag gav lenge levetid på taket.

I dag er det fremdeles populært å bruke torv på norske tak, og er stort flertall av hytter som bygges i Norge bruker nettopp denne typen taktekking. Neveren spiller imidlertid ikke en veldig stor rolle lenger, men brukes fremdeles langs takfoten og gavlene for å gi det riktige uttrykket på taket.

For å holde taket tett, brukes det i dag moderne produkter. Da snakker vi enten om asfaltbaserte belegg som brukes i kombinasjon med knotteplast eller helsveisede belegg som kan brukes uten knotteplast over. Begge deler gir et tilfredsstillende sluttresultat så lenge jobben gjøres på riktig måte.

Unngå sig og pass på vekten

Torvtak har tradisjonelt blitt bruk som taktekking på relativt slake tak. Det skyldes ganske enkelt at torven har en tendens til å sige når det blir for bratt. Torven siger like mye den dag i dag, men heldigvis finnes det finnes løsninger for brattere tak. Har du et tak med over 30 graders takvinkel anbefales det å bruke avlastningsrammer eller et rutenett av lekter som hindrer torven i å gli ned. Du skal være klar over at anbefaler avlastningsrammer allerede fra 23 graders takfall – sjekk dette med leverandøren av torv til ditt tak.

En annen ting du skal være klar over, er at torv veier mye. Det er blant annet grunnen til at torv anbefales på laftede bygninger – den store vekten fra torven bidrar nemlig til å presse laftestokkene sammen og gjøre bygget tettere. Vekten kan imidlertid bli problematisk på andre typer bygg, men det er ikke dermed sagt at det er noe større utfordringer med torv enn takstein av betong eller tegl. Hvis du imidlertid planlegger å gå fra en lettere type taktekking som plater eller shingel og over til torv, bør du få gjort en vurdering av om takkonstruksjonen tåler vekten. Det er smart å ta kontakt med fagfolk  for å få gjort slike vurderinger.

PS! Torv isolerer forholdsvis godt, men i oppvarmede bygninger er det likevel nødvendig å isolere taket på vanlig måte. Det er mulig å bruke torv både på luftede og kompakte tak.

2454
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også