Neida –kjølehjørne er ikke forbudt!

Det stilles bare krav til energieffektivitet

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

29. mai 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

29. mai 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190529134022419.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190529134022419.jpg?maxwidth=2000
0

I 2008 ble EUs økodesigndirektiv tatt inn i EØS-avtalen og i 2013 resulterte det i den norske økodesignforskriften. Målet med forskriften er å redusere energiforbruket i Norge og Europa, samt å fjerne de minst energieffektive produktene fra markedet.

Et av de konkrete utslagene av forskriften var at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nedla omsetningsforbud for enkelte kjølehjørner til husholdningsbruk. Det fikk flere av leverandørene i bransjen merke godt i form av fallende omsetning.

Grunnen til at det ble nedlagt et slikt omsetningsforbud var at enkelte produkter på markedet ikke tilfredsstilte forskriftens krav til energieffektivitet. Det var imidlertid ikke snakk om et evig omsetningsforbud –kun midlertidig frem til kjølehjørnene var videreutviklet eller erstattet av produkter som tilfredsstilte forskriftens krav. Så snart dette var et faktum var omsetningsforbudet en saga blott.

Kjølehjørner er fullstendig tillatt

Likevel var det mange som trodde at kjølehjørner som sådan ble forbudt. Og faktisk er det fremdeles ganske mange som er av den oppfatningen. Det gjelder både privatforbrukere og en hel del kjøkkenforhandlere.

Problemet er bare at det ikke stemmer i det hele tatt. Det har aldri vært et generelt forbud mot kjølehjørner – og det finnes på ingen måte noe forbud den dag i dag.

Så du kan bare ta det med ro og planlegge drømmekjøkkenet med et stort og romslig kjølehjørne. Eller bytte ut det gamle, trange kjøleskapet med et kjølehjørne der du har god plass til og maksimal oversikt over alle kjølevarene.

1574
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også