115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Ny rapport – norske trehus er trygge

Dagens brannkrav til ytterkledning er gjennomgått, testet – og godkjente

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

8. november 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

8. november 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221108114121347.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221108114121347.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Hvis du fulgte litt med for et par år siden, fikk du kanskje med deg at det var mye oppstyr rundt brannkrav til kledninger. Enkelte typer kledninger med til og med trukket fra markedet i påvente av nye branntester. Selv om det kun gjaldt en spesifikk type kledning, er det nok ikke fritt for at en god del boligeiere begynte å føle seg litt utrygge på brannsikkerheten i egen bolig. En boligbrann er tross alt noe av det aller verste som kan inntreffe.

Våren 2022 fikk Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) derfor et oppdrag om å gi en anbefaling av om sikkerhetsnivået som stilles til utvendig kledning i brannklasse 1, er på riktig nivå. Brannklasse 1 omfatter blant annet boligbygninger i inntil tre etasjer, og vil altså vil dekke en stor del av privatboligene i Norge. Rapporten ble ferdigstilt og offentligjort i oktober 2022, og heldigvis ser det ut til at det er grunn til å puste lettet ut.

Hovedkonklusjonen i rapporten er nemlig at norske trehus er trygge og at brannkravene som stilles til ytterkledning i brannklasse 1 er på et riktig nivå. I arbeidet har DiBK både vurdert om det er grunn til å skjerpe kravene og om det kan være grunn til å lempe på dem. Etter å ha utført tester og involvert en rekke aktører i byggebransjen har de imidlertid landet på at dagens nivå er fornuftig.

Euroklasse D er godt nok

For å gå mer teknisk til verks, betyr dette at kledning i minimum Euroklasse D fremdeles er ansett som et trygt valg med tanke på brannsikkerhet. På nybygg stiller TEK17 krav om å bruke kledning i denne minimum denne Euroklassen. For eldre bygg finnes ingen slike krav, men i følge DiBK vil trekledninger som behandles med dagens vannbaserte malinger og beis også oppfylle kravene til Euroklasse D. De fremhever at vannbaserte malinger og beis utgjør omtrent 80 prosent av markedet, og at andelen er stadig økende. Dermed vil svært mange eldre bygg vedlikeholdt med moderne malinger også ha beskyttelse lik Euroklasse D.

Testing og dokumentasjon spiller en sentral rolle

Som nevnt er det også vurdert å senke kravene, i så fall fra Euroklasse D til E. De viktigste argumentene mot å senke kravene handler om at viktige brannegenskaper ikke vil bli testet eller dokumentert i klasse E. Dermed vil vi ha mindre kunnskap om hvordan kledning faktisk oppfører seg i brann og hvor raskt en brann kan spre seg. Mange kledninger i dag tilsettes kjemikalier for å oppnå bedre egenskaper med tanke på holdbarhet, motstandsdyktighet overfor råte mv. Dette kan imidlertid også ha konsekvenser for brannegenskapene, og dermed er testing og dokumentasjon en forutsetning for å kunne vite om vi bygger med trygge materialer eller ikke. Denne tryggheten oppnås ved å legge Euroklasse D til grunn.

2732
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også