115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Nye data viser sårbarhetene i vinduer

Vann kan faktisk trenge inn gjennom selve vinduskonstruksjonen

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

19. februar 2024
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

19. februar 2024
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240219094310069.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240219094310069.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Nedbør som finner veien inn i bygninger er den viktigste årsaken til skader på bygg i Norge. Slagregn, som oppstår når det regner og blåser samtidig, er en særlig utfordring da det kan føre til at nedbøren presses inn i åpninger og hulrom. Dette er typisk en utfordring i overganger mellom bygningsdeler og i forbindelse med beslag og liknende.

Vinduene kan også være svake punkter. Ofte pekes mellomrommet mellom vegg og karm ut som et svakt punkt, og ifølge SINTEF forekommer det en god del lekkasjer her. Dette handler i stor grad om montering, som vil si at det er mulig å unngå mange slike lekkasjer dersom vinduene monteres riktig og at tetting mellom karm og vegg gjøres forskriftsmessig.

Svakheter fra fabrikken

Nye data fra SINTEF kaster imidlertid også lys på et annet svakt punkt. De har nemlig utført tester av vinduer i flere tiår, og nå har de gjort en oppsummering av testresultatene fra de to siste tiårene. Totalt dreier det seg om resultater fra testing av godt over 1000 vinduer, som alle er utført i et eget testkammer hos SINTEF. Her kommer det frem at defekter i skjøter på karmen og selve vindusrammen er en større kilde til lekkasjer enn mellomrommet mellom vegg og vindu.

Sagt med andre ord, finnes det enkelte vinduer som ikke er tilstrekkelig tette når de leveres fra fabrikken. Ifølge SINTEF presterer topphengte vinduer generelt dårligst på regntetthet, mens vipp-/drei-vinduer presterer best. Store vindusfelt og vindusfelt som er satt sammen av flere vinduer presterer også dårligere enn andre vindustyper. De understreker også at regntettheten har blitt bedre over tid, som kan tyde på at produksjonskvaliteten har tatt seg opp.

Hva betyr det for deg?

SINTEFs oppsummering av testresultatet forteller oss ingenting om hvilke vinduer eller hvilke produsenter som presterer best eller dårligst på regntetthet. Du kan med andre ord ikke bruke dette som beslutningsgrunnlag når du skal velge nye vinduer. Men når du vet dette, kan du gjerne stille litt mer inngående spørsmål om tematikken og få leverandørene til å jobbe litt mer for å få deg som kunde.


Generelt er det også lurt å gå for vinduer fra kjente kvalitetsleverandører som har lang erfaring med å lage vinduer til det norske markedet. Da er sjansen større for at du ender og med produkter som er utviklet for å tåle påkjenningene fra det norske klimaet.

2372
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også