O'jul med din glede!

Og dårligere trådløs dekning?

Av ByggeBolig
7. desember 2018
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181207090844654.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181207090844654.jpg?maxwidth=2000
0

LED-lys har vært i skuddet i mange år og brukes nå i de fleste lyskilder rundt om i boligen. Belysningen til julepynten, enten det dreier seg om lyslenker eller juletrebelysning, er selvsagt ikke noe unntak. Det du kanskje ikke visste er at de kan påvirke den trådløse dekningen i boligen din.

Det skyldes ganske enkelt at mange typer elektronikk med dimmere, transformatorer osv. avgir elektromagnetisk støy til omgivelsene - og denne støyen kan forstyrre annet utstyr som routere, radioer osv. Det finnes riktignok grenseverdier for elektromagnetisk støy som alle produkter på markedet skal forholde seg til for ikke å forstyrre annet utstyr, men det er likevel mange eksempler på at forstyrrelser oppstår.

Når det kommer til julebelysningen er det selve strømforsyningen, altså den lille klumpen du ser på ledningen til belysningen, som kan utgjøre et problem. Plasserer du denne for nære den trådløse routeren din, kan støyen som lekker ut føre til at du får dårligere signal fra den. Risikoen for svekket signal øker dersom strømforsyningen til belysningen er dårlig skjermet og dermed lekker ut enda flere støysignaler.

Løsningen er imidlertid såre enkel - du flytter rett og slett strømforsyningen lenger unna routeren. Problemet avtar nemlig raskt med større avstand. Vær også klar over at støyen går på en bestemt frekvens – derfor kan det også hjelpe å skifte frekvens på routeren om du ikke har mulighet til å flytte strømforsyning og router lenger fra hverandre.

Vil du være best mulig rustet mot denne typen forstyrrelser i fremtiden, bør du handle julebelysning av god kvalitet. CE-merking er et minimum, men husk at dette bare er en deklarasjon fra produsent/importør om at produktet tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav og en forutsetning for at produktet skal få fri markedsadgang i EU/EØS. Skal du ha produkter som faktisk er kvalitetssikret bør du velge Nemko-godkjente produkter. Hvis et produkt er Nemko-godkjent, vil det være merket med en "N" inni en sirkel.

2017
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også