Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

På tide å droppe dampsperren?

Vil du ha et pustende hus, bør du ha et forhold til dampbrems i stedet

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

1. desember 2020
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

1. desember 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201201114014907.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201201114014725.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_9605824.jpg shutterstock_9605824.jpg
0

Når du gjør innvendig isolerinsarbeid, er hovedregelen at du skal bruke en dampsperre over isolasjonen. Det er en tykk plastfolie som forhindrer at fukt kan vandre innover i veggen og gjøre skade på både isolasjonen og konstruksjonene i veggen. Følgelig skal dampsperren være helt tett, noe som blant annet krever stor grad av nøyaktighet når det gjelder skjøter og gjennomføringer.

I den del tilfeller er det imidlertid ikke ønskelig med et helt tett sjikt over isolasjonen. For eksempel i fritidsboliger eller hytter som står uten oppvarming i lenger perioder. I slike tilfeller er det fornuftig å legge til rette for at fuktigheten i veggene også kan tørkes ut innover i bygget, og ikke bare utover. Her kommer dampbremsen inn i bildet. Som navnet tilsier, bremser den mye av fuktigheten fra å nå inn i veggen. Samtidig stenger den ikke inne fukt som måtte befinne seg i veggen, men lar den slippe ut og tørke opp innover i bygget. På den måten reduseres risikoen for fuktskader, som både kan være tid- og kostnadskrevende å rette opp i.

Dampbrems bør også brukes dersom det isoleres med isolasjon laget av naturlige materialer som trefiber, cellulose osv. Denne typen isolasjon har nemlig fuktbufrende egenskaper, som vil si at den både er i stand til å holde på og gi fra seg fukt. Monterer du en tradisjonell dampsperre over denne typen isolasjon, forsvinner mye av den fuktbufrende effekten ettersom fukten ikke får anledning til å tørke innover i bygget. Derfor er det alltid anbefalt å bruke en dampbrems i slike tilfeller.

Ofte blir det sagt at dampbremsen lar huset få lov til å «puste». Kombinasjonen av dampbrems og trefiberisolasjon har dermed blitt mer og mer populær i nye bygg, ettersom det gir mulighet til å bygge hus som ikke er helt tette. Det er likevel ikke til hinder for at pustende bygg kan komme svært nær passivhusstandarden hva angår tetthet. I eldre hus, bygget etter helt andre prinsipper enn moderne hus, er det som regel også fordelaktig å gå for en løsning som puster.

2026
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også