Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

På tide å etterisolere ytterveggene?

Mer isolasjon i ytterveggene betyr mye jobb, men er en god investering

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

8. desember 2020
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

8. desember 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201208113321948.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201208113321795.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_751164445.jpg shutterstock_751164445.jpg
0

For å ha det godt og varmt inne, samt få en svalende effekt på sommeren, spiller isolasjon en viktig rolle. Det er mange tiltak som kan settes i verk dersom du skal etterisolere huset ditt, og vi kan blant annet nevne isolering av bjelkelag mot kaldt loft, isolering mot kjellerrom og krypkjellere eller etterisolering av kjellervegger under bakkenivå.

Et av de mest effektive tiltakene er imidlertid å etterisolere ytterveggene. Ve å øke isolasjonstykkelsen i ytterveggene fra 10 til 25 cm. på 100 kvadratmeter flate, er det faktisk mulig å kutte strømforbruket med ca. 39 kWh per kvadratmeter. Akkurat hvor mye penger du sparer på det er selvsagt avhengig av strømpris. 

På den negative siden kan det selvsagt innvendes at etterisolering av ytterveggene er et tiltak som krever forholdsvis mye arbeid. Som regel må du rive ned eksisterende kledning, samt montere nye lekter og ny kledning. Det kan også hende du må gjøre noe med dører og vinduer. Men hvorfor ikke bare gjøre det fra innsiden? Det krever jo ofte en del mindre jobb og du trenger ikke å bekymre deg for vær og vind.

Vær obs på kondenseringspunktet

Grunnen til at det er viktig å gjøre jobben fra utsiden, ofte kalt kald side, er at det er ønskelig å skyve kondenseringspunktet så langt ut i veggen som mulig. Ved å gjøre dette, reduserer du risikoen for at det dannes fukt som kan skade konstruksjonen over tid. Ligger kondenseringspunktet, eller nullpunktet, for langt inne i veggen, er det nemlig fare for at kondens som oppstår ikke får anledning til å bli luftet ut. Det er ikke dermed sagt at du ikke kan ha isolasjon innvendig, men den bør ikke overstige ¼ av den totale isolasjonstykkelsen i veggen.

Et annet viktig poeng med å gjøre jobben fra utsiden, handler om å redusere kald trekk og kuldebroer. Når du har revet av all gammel kledning kan du nemlig montere en ny og sammenhengende vindsperre som dekker hele veggen. Eventuelt gjøre nødvendige utbedringer på eksisterende vindsperre dersom den ellers er i god stand. Gjør du jobben fra innsiden er ikke dette mulig.


Ikke gå for minimumsløsningen

Når du setter i gang med den store jobben som en utvendig etterisolering innebærer, er det lurt å tenke et stykke frem i tid. Det blir stadig strengere krav om energieffektivitet og samfunnet som helhet har behov for mest mulig av strømnettenes kapasitet til å håndtere fremtidig elektrifisering. Har du mulighet til det, er det derfor smart å legge opp til en større isolasjonstykkelse enn det som kanskje strengt tatt er nødvendig.

Det er også verdt å huske på at huset blir tettere etter at du har isolert og montert ny vindsperre – det fører som regel til et økt behov for ventilasjon i boligen. Dette er det dessverre mange som ikke tenker over, og konsekvensen kan både bli dårligere luftkvalitet og skader som følge av fukt

2843
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også