På tide å gi pipen litt omsorg?

Pipen din varer heller ikke evig

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

8. august 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

8. august 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190808050526054.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190808050526054.jpg?maxwidth=2000
0

De fleste av oss fyrer sannsynligvis i ovnen uten å tenke særlig over hvilken rolle pipen spiller. Men er ikke pipen i god stand vil du blant kunne oppleve dårlig trekk, mye sot på ovnsglasset, røyk som siver ut i oppholdsrom og fare for pipebrann.

Skader på pipen oppstår som følge av slitasje over tid og kan ofte tilskrives fyringen i seg selv eller klimatiske forhold. Har du for eksempel fyrt på feil måte eller med dårlig/fuktig ved over lenger tid kan det dannes et lag med sot eller bek i pipen. Det bidrar både til å bryte ned pipen og gir økt risiko for pipebrann. Har du faktisk hatt pipebrann kan dette også ha forårsaket skader.

Hva angår klimatiske forhold kan ting som fuktighet, vind osv. føre til at det oppstår sprekker og andre skader over tid. Er skorsteinen skadet på en slik måte kan du både oppleve dårligere trekk og at røyken siver ut i oppholdsrom.

Er dette tilfelle hos deg er det trolig på tide å vurdere rehabilitering av pipen for å kunne fortsette å fyre på en effektiv og trygg måte. Det finnes flere måter å gjøre det på og som regel kan arbeidet gjennomføres uten å rive den gamle pipen. De mest utbredte metodene er:

  • Senke ned stål- eller keramikkrør, som i praksis innebærer å installere en ny pipe i den eksisterende. Både stål- og keramikkrør fungerer på loddrette piper, men har du en pipe som endrer retning bør du velge stålrør hvis du vil unngå å måtte åpne pipevangen for å montere rørene.
  • Glidestøp, der det brukes spesialverktøy for å støpe en ny røykkanal inni den eksisterende.

For privatboliger er det helt klart rehabilitering med stålrør som er det mest vanlige, men hva som er best for din pipe bør du diskutere nærmere med fagfolk.

1722
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også