Perfekt hulkil med koping

De gamle teknikkene går ikke ut på dato

Av ByggeBolig
2. juli 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180702120935808.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180702120935808.jpg
0
Om du er en av de som sliter med å kappe vinkler på hulkillister, finnes det en løsning som kan gjøre hverdagen din enklere. I alle fall når du skal kappe innvendige hjørner. Metoden kalles koping og innebærer ganske enkelt å sage bort materiale fra baksiden av den ene listen som skal inn i et innvendig hjørne. 
Du starter med å montere en list på den ene veggen. Denne kappes 90 grader slik at den går helt inn i hjørnet. Deretter måler du den andre veggen og kapper listen med en 45 graders vinkel for et innvendig hjørne. Da vil snittflaten være synlig når du ser på listen fra fremsiden. Nå trenger du en såkalt kopesag – en sag med et tynt og fleksibelt sagblad. Den brukes til å sage langs profilen på listen slik at du fjerner den utstikkende snittflaten. Det er en fordel å vinkle sagbladet litt bakover for å fjerne mest mulig materiale
Sluttresultatet er at du kun står igjen med selve profilen i fremkant, men har litt tomrom i bakkant. Etter du har saget ferdig lønner det seg ofte å gå over med en fil eller pussepapir for å gjøre profilen helt perfekt. Nå kan du sette den kopede listen over den som går helt inn i hjørnet og få en helt perfekt skjøt, også i innerhjørner som ikke er 90 grader. 
I tillegg til pene skjøter, gir også kopede innerhjørner bedre holdbarhet over tid ettersom den kopede listen dekker over den andre. Når treverket krymper over tid vil du dermed ikke oppleve at det blir gliper mellom listene slik du ofte opplever med lister som er gjæret på normalt vis. 
Koping kan være litt krevende på lister med mye profiler, så det kan lønne seg å øve litt før du går i gang med den virkelige jobben. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også