Pipebrann kan unngås

Brannvesenet rykker ut til 1 100+ pipebranner i året. Her er noen tips om hvordan dette kan unngås.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

7. mai 2020
Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

7. mai 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200507115102296.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200507115102296.png?maxwidth=2000
0

Gjennom de lange vintrene blir det mye fyring. De siste årene har det vært 1 150 pipebranner årlig i Norge, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Mange oppdager ikke at det har vært pipebrann før man har hatt inspeksjon, tallet kan dermed være høyere.

Pipebrann skjer når brannfarlig tjære (løssot eller beksot) antennes på innsiden av pipa. Dårlig trekk og fuktig ved danner beksot. Viktig å være bevisst på å fyre riktig og trygt.

Tips

  • La være å fylle ovnen/peisen full av ved.
  • Bruk tørr ved. Veden bør ikke ha fuktighet på over 20 %.
  • Åpne trekkventilene når du fyrer i peisen – sørg for god utlufting.
  • Ikke fyr i ovnen/peisen når du forlater hjemmet.
  • Ikke bruk tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i ovnen/peisen.
  • Sjekk at ildsteder og skorsteiner er i god stand. Se særlig etter sprekker og andre tegn på at noe er ødelagt.

Selv om rådene følges, er det ingen garanti for å unngå pipebrann. Det er vrient å ha full kontroll på pipeløpet og skorsteinen, da dette er skjult – det kan faktisk brenne i pipa uten at du vet det. Lytt derfor etter rumle- eller buldrelyder fra skorsteinen når du fyrer for å oppdage pipebrannen i tide. I tillegg bør du gå ut og sjekke om det stikker flammer opp fra skorsteinen.

Røykvarslere

Dersom det begynner å brenne i pipa eller andre steder, er det viktig å bli varslet i tide og evakuere boligen. Ha derfor røykvarslere som virker – det er livsviktig!

Norsk brannforening anbefaler optiske seriekoblede røykvarslere. At de er seriekoblet betyr at alle røykvarslerne går i alarm samtidig dersom én av dem oppdager røyk.

Det går også an å få optiske, trådløse og seriekoblede røykvarslere som er koblet til for eksempel Verisures alarmstasjon. Da varsles deres alarmstasjon umiddelbart og iverksetter riktige tiltak, som å varsle brannvesenet og andre nødetater.

2018
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også