115

Piper sikringsskapet ved jevne mellomrom?

Reager straks om sikringsskapet piper, da dette kan bety en farlig feil.

av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

6. september 2022
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220906085803190.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220906085803190.jpg?maxwidth=900
0

Hvis du opplever at sikringsskapet piper høyt noen få ganger i døgnet, gjerne med mange timers mellomrom, betyr dette at det er en jordingsfeil i det elektriske anlegget, og nettopp jordfeilvarsleren piper.

Få hjelp fra fagfolk

Dette er en feil du ikke kan gjøre noe med selv, kontakt derfor en kvalifisert elektriker, strømselskapet ditt eller nettleverandøren din – helst umiddelbart, da en slik feil kan være svært brannfarlig. I tillegg kan en jordfeil føre til at det blir satt spenning på alle tingene som er jordet, og dette kan føre til at man får strømgjennomgang hvis man tar på noe strømførende, eksempelvis komfyren, oppvaskmaskinen og så videre.

Det er ikke alltid like lett å finne ut av akkurat hvor jordingsfeilen er, fordi feilen ofte kommer og går – til og med profesjonelle elektrikere kan oppleve at dette er vrient. Jordingsfeilen kan være på selve det elektriske anlegget eller på anlegget som er koblet til boligen din. Men dette slipper du altså å fikse selv – du har heller ikke lov. Det tryggeste er å skru av hovedsikringen og få en elektriker til å feilsøke problemet så fort som mulig.

Deretter bør du ta ut alle støpslene av stikkontaktene og skru av varmekablene som er på kursen. Etter dette kan du prøve å sette på sikringen igjen, og hvis du da får på sikringen, er det noe galt med noe av det du har tatt ut eller skrudd av. Sett inn igjen én og én ting til sikringen går på nytt, og da er det den siste tingen du har satt inn eller skrudd på som er årsaken til feilen (dette gjelder hvis du har jordfeilbryter).

Dersom alt på kursen er tatt ut uten det har hjulpet, er det noe galt med installasjonen din. Dette kan eksempelvis være et brent takpunkt, en utelampe, ute-stikkontakt og så videre, og da må du kontakte elektriker.

PS!   I tillegg til å lese denne artikkelen, bør du for sikkerhets skyld spørre elektrikeren om hva du burde gjøre i slike situasjoner.

1955
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også