Radonsikring i nye boliger er et krav fra myndighetene

Dette er viktig for å blant annet minske sjansen for lungekreft.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

2. september 2020
Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

2. september 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200902124116663.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200902124114957.png?maxwidth=2000
Radon.png
0

Radon er en radioaktiv edelgass og finnes mange steder naturlig i jordluften. Den utgjør et problem når det oppstår høye konsentrasjoner i inneluften som følge av lekkasjer fra grunnen. Radon er ikke giftig, men kan øke risikoen for lungekreft hvis man får den i lungene.

Det er et myndighetskrav med forebyggende tiltak for radonsikring i nye bygg. I korte trekk handler dette om radonsperre og grunnventileringssystem.

Hvor du skal plassere radonsikringen deler radonmembranene inn i 3 bruksgrupper: A, B og C – les mer om dette lengre ned på siden.

Radonsperre

I Byggteknisk forskrift (TEK17) er det krav om radonsikring av nybygg. Det er viktig med en luft- og diffusjonstett barriere, også kalt radonsperre, for å begrense gjennomtrengningen av radon. Vanligvis består en radonsperre av en membran av gummi, plast eller asfalt. Radonmembranene plasseres på ulike steder i grunnkonstruksjonen.

920
Falseb-0

Radonbrønn

Som et grunnventileringssystem plasseres en radonbrønn under bygget. Dersom det oppdages at radonsperren ikke begrenser nok, skal denne radonsikringen ventilere bort radonholdig jordluft.

Radonsikring: bruksgruppe A

I bruksgruppe A benyttes radonsperrer og radonsikring som er egnet til å ligge i drenssjiktet under bygget bestående av eksempelvis grus, sand eller pukk (permeable masser).

406
true
Falseb-0
0

De tykkeste og mest robuste membranene benyttes i bruksgruppe A. Disse har størst evne til å begrense inntrengningen av radon. Membranen legges ca. 40 cm utenfor grunnarealet på bygget. Ofte legges en fiberduk over og under selve membranen for å redusere den mekaniske påkjenningen av pukk, grus og lignende.

Radonsikring: bruksgruppe B

De mest anvendte membranene finnes i bruksgruppe B. Disse plasseres mellom gulvet og drenssjiktet.

Normalt gir denne typen radonsikring god beskyttelse av membranen, da den ligger i et skjikte som består av isolerende materialer. Ofte benyttes en plastduk som gir ekstra beskyttelse mot betongrester og annet. Brønnsystemet plasseres i drenssjiktet under membranen.

Radonsikring: bruksgruppe C

Membranen over gulvkonstruksjonen finnes i bruksgruppe C. Membranen utsettes for en stor grad av eksponering med denne plasseringen, som betyr at den må beskyttes med avrettingsmasse, flytsparkel, gulvbelegg eller lignende.

Vanligvis består membraner for radonsikring i bruksgruppe C av en flytende påstrykningsmembran som tørker og herder, men den kan også bestå av en prefabrikkert duk.

1149
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også