SWITCH SECTION

Reduser risikoen for vannlekkasje

Her er noen tips for å unngå vannskader.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

16. oktober 2020
Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

16. oktober 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201016114041256.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201016120219748.png?maxwidth=2000
Vannlekkasje - vann i stua 6.png Vannlekkasje - naboen over - mobil.png
0

Vannlekkasje er pyton, og livet kan bli satt litt på pause. Men man tenker kanskje ikke så mye på scenariet før det eventuelt skjer. Skade på bolig og eiendeler kan du få tilbake på forsikringen, men tiden får du aldri tilbake. Man kan også bli litt sprø av alle telefonsamtalene og e-postene med snekkerne, rørleggerne og forsikringsselskapet.

De vanligste årsakene til vannlekkasje

De siste årene har det årlig oppstått over 100 000 vannskader i Norge. Årsaken var oftest brudd eller skade på rørinstallasjoner. Lekkasjer fra vanntilkoblede maskiner, som oppvaskmaskiner, kaffemaskiner, isbitmaskiner og annet, i rom uten sluk stod for en del av skylden. Varmtvannsberedere kan også bli ødelagt og begynne å lekke.

Kan bli syk

I tillegg til skader på bolig og eiendeler, kan man bli ordentlig syk som følge av en vannlekkasje, da det kan oppstå sopp og dårlig luft i boligen. Normalt går det da utover luftveiene, og det kan bli vanskelig å puste. Hvis du merker noe til dette, er det viktig at du ikke oppholder deg i boligen, ellers blir det verre.

1070
b-0TrueFalse

Krav

Heldigvis stilles det noen krav når et hus bygges. De nyeste kravene står i TEK17 (Teknisk forskrift fra 2017), og har blant annet noen krav for å redusere sjansen for vannlekkasje. Eksempelvis kreves det at det skal installeres godkjent lekkasjesikringsutstyr i alle rom med vanntilførsel som ikke har sluk.

Men omtrent 80 % av alle husene i Norge er bygget før TEK17, derfor er det, som vi ser under her, flere vannskader nå enn før.

450
true
b-0TrueFalse
0

TEK 17 – Utdrag fra de nye kravene – §15-5 (4)

Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler.

Preaksepterte ytelser:

  1. Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres. I andre rom enn våtrom må lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.
  2. Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestopper. Automatisk
      lekkasjestopper er en fuktføler som gir signal til en ventil som stenger vanntilførselen.

Tips for å unngå vannlekkasje

Du kan få en rørlegger til å installere et system som varsler dersom en lekkasje er under utvikling, og samtidig stenger av vannet slik at lekkasjen ikke videreutvikles. Nyere vaske- og oppvaskmaskiner har innebygde systemer som ligner. Du kan også få tak i vannlekkasjesensorer som følger med på områdene rundt våtsoner, og varsler hvis den oppdager vann.

Når du pusser opp, bør du også ta en titt bak veggen og sjekke at alt er i orden før du tetter igjen med fliser og lignende.

1293
b-0TrueFalse

Dersom naboen over har vannlekkasje

Hvis du begynner å se noe som minner om en vannblemme i taket eller det lekker vann fra taket ditt, er det sannsynlig at naboen over deg har fått vannlekkasje. Gi straks beskjed til naboen om dette skulle skje.

Gamle rør i gamle hus

Husene som er mer enn 40 år gamle regnes som eldre hus – de som er bygget før 1980. I Norge var boligbyggingen på sitt største på 50-, 60- og 70-tallet, dermed er sjansen ganske stor for at du bor i et hus fra denne tiden.

På 50-tallet var det vanlig å bruke vannrør av kobber, som nå er i ferd med å nå sin anbefalte brukstid. Kobberrør tærer opp over tid, og har normalt skjøter inni veggen som kan gå fra hverandre.

704
true
b-0TrueFalse
0

Forsikring mot vannskader

Det stilles strenge krav fra forsikringsbransjen til sikring og utstyret som benyttes for å stoppe lekkasje. I tillegg stilles det krav til opplæring, montering og produktdokumentasjon.

Vanligvis er det vannskader som plutselig oppstår som forsikringen dekker. Dersom det eksempelvis har blitt utført dårlig arbeid med en membran eller taket på huset, kan det over tid dryppe vann og etter hvert oppstå skade. Som regel får man ikke igjen på forsikringen eller fra dem som har gjort jobben i slike tilfeller.

FG-godkjente lekkasjestoppere gir rabatt på forsikringspremien.

616
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også