Sa du effektprising?

Det er endringer på gang i energimarkedet

Av ByggeBolig
27. oktober 2018
Foto: Pexels
Foto: Pexels
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181027050540023.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181027050540023.jpg?maxwidth=2000
0

Om du ikke allerede vet det, bør du merke deg at det kommer til å bli endringer i måten strømmen prises på. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har som mål å innføre et nytt regime fra 2021 og det det ligger ulike forslag til prismodeller på bordet.

Felles for alle forslagene er at de baserer seg på såkalt effektprising. Det vil for eksempel kunne bety at det blir dyrere å bruke strøm når belastningen på nettet er høy eller dersom du bruker mye strøm på én gang.

Poenget med en slik omlegging er både å redusere strømforbruket generelt, men også å oppfordre strømkundene til en mer jevn fordeling av strømforbruket over hele døgnet. Utviklingen i strømforbruk gjør nemlig at nettselskapene står overfor store investeringer dersom de skal ruste opp nettet til å holde tritt med utviklingen. Redusert strømforbruk vil bidra til å minske dette behovet – og dermed også minske risikoen for at kundenes utgifter til nettleie går vesentlig opp.

Ulike modeller

Det er i hovedsak tre aktuelle modeller:

  • abonnert effekt: du abonnerer på en effekt og betaler for energibruken som vanlig, men om du går ut over mengden du abonnerer på blir det vesentlig dyrere. Modellen er til dels kraftig kritisert av nettselskapene.
  • time of use, som kan sammenliknes med rushtidsavgift på veiene. Det vil i praksis si at det blir dyrere å bruke strøm når mange andre gjør det, særlig på morgenen og ettermiddagen i vinterhalvåret.
  • målt effekt: Dette er i dag en vanlig modell for kunder som har et forbruk på over 100 000 kWh og innebærer kunden betaler for strømmen basert på høyeste gjennomsnittlige effektuttak per time.

Uansett hvilken modell som velges, kan du altså forvente at måten både du som enkeltperson og samfunnet som helhet bruker strøm på, vil ha større konsekvenser for regningen du må betale. 

Kanskje du allerede nå skal begynne å gjøre endringer i strømforbruket ditt? Du har sannsynligvis godt av det uansett hva som skjer.

1977
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også