Sameier og borettslag kan gå glipp av én million

Tiden løper snart ut for å få støtte til utfasing av oljefyr

Av ByggeBolig
19. september 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180919081527063.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180919081527063.jpg
0
Mange har nok fått med seg at det blir forbudt å fyre med fossil fyringsolje fra 2020, men utskiftingen av gamle fyringsanlegg går ikke av seg selv. Derfor er det etablert flere støtteordninger for å få fart i sakene, men nå begynner tiden å løpe ut dersom du vil ha maksimal støtte.
Oslo kommune gir for eksempel inntil en million i støtte til borettslag og sameier som vil fase ut oljefyringsanleggene sine og gå over til fornybare løsninger som fjernvarme eller varmepumpe. Det er imidlertid verdt å merke seg at tiden begynner å løpe ut for dem som vil ha støtte - tllskuddsordningen i Oslo avvikles nemlig 1. desember 2018. Søknader som leveres etter dette vil ikke bli innvilget.  
For de som bor i enebolig eller rekkehus, er det Enova som er kilden til støtte når du skal fase ut oljefyren. Bytter du den ut med en varmeløsning som er godkjent av Enova, kan du faktisk få så mye som 50 000 i støtte. Dette baserer seg på at du bytter oljefyren med en væske/vann-varmepumpe. Støtten fordeler seg som følger: 
  • Inntil 20 000,- av dokumentert totalkostnad for varmepumpen 
  • Inntil 10 000,- om varmepumpen har energimåler (integrert eller ettermontert) 
  • Inntil 20 000,- for fjerning av oljetank og oljefyr.    
Du kan ikke få støtte for å fjerne oljetanken og oljefyren uten at du samtidig investerer i en fornybar varmeløsning som støttes av Enova. Dessuten skal du vite at støttebeløpet på inntil 20 000,- halveres så snart nyttårsrakettene går i luften 31.12.18. I 2020 forsvinner støtten helt. Står du på trappene til å bytte ut oljefyren, bør du derfor handle raskt for å få maksimal støtte.  
Enova gir også støtte til en rekke andre tiltak for miljøvennlig oppvarming – vi anbefaler at du sjekker Enovas nettsider for å finne ut hva slags støtte du kan få i akkurat ditt tilfelle. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også