SWITCH SECTION

Sett en slik sag før?

I Japan har de brukt den i over 1000 år

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

31. august 2020
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

31. august 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200831092106832.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200831092106710.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_1342924463.jpg
0

De fleste håndsager du kjenner til, ser trolig ganske like ut. De har tanning på den ene siden av bladet, mens den andre siden er slett. Slik er det ikke på en japansk drasag, for de har tanning på begge sider av bladet. Dessuten fungerer de på en litt annen måte enn du er vant til fra en standard håndsag.

For å ta tanningen først, er det slik at den ene siden er fintannet og den andre siden har grovere tenner. Den fintannede siden er ment for saging på tvers av fiberretningen i treverket, mens den grovtannede er ment for saging i samme retning som fibrene. Begge sidene har imidlertid finere tanning enn de fleste vanlige håndsager, som betyr at du får pene snitt uansett hvilken side du bruker.

Du må dra, ikke skyve

Som sagt fungerer de også på en litt annen måte enn vanlige håndsager, og navnet drasag gir oss en pekepinn på akkurat det. Det er nemlig bevegelsen når du drar den mot deg som sørger for at den sager seg gjennom materialet. Med vanlige sager er det helt motsatt, for der skal du sage ved å skyve dem fra deg. Legger du for mye kraft i skyvet, risikerer du at bladet bøyer seg. Med drasagen er ikke det noe problem ettersom du trekker sagbladet etter deg ved å dra i håndtaket. 

Forutsetningen er selvsagt at faktisk gjør det riktig, og ikke skyver på den.

Denne måten å bruke sagen på, gjør også at de kan ha meget tynne blad. Bladtykkelsen varierer litt fra sag til sag, men kan være alt fra 0.2 mm. til nærmere millimeteren. De finnes også i varianter som minner om ryggsag/bakksag. De vil si at de har en avstivingsskinne på den ene siden av bladet som sørger for å holde det stivt.

PS! En drasag har flere ulike navn. Du finner dem også under navn som japansag, kapp- og kløyvesag eller ganske enkelt japansk håndsag.

1777
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også