115
Foto: Shutterstock

Skaff deg en varmepumpebereder

Og få inntil 5000 Enova-kroner

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

5. september 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

5. september 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230905100124839.jpg?maxwidth=2000 https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230905100124839.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Hvis den gamle varmtvannsberederen begynner å dra på årene og du vurderer en ny, bør du ta en ekstra kikk på det som kalles for varmepumpeberedere. Dette er rett og slett en bereder der en innebygget varmepumpe varmer opp vannet i tanken. På akkurat samme måte som en vanlig varmepumpe, bruker den altså luft til å varme opp vannet. Dette er en mye mer energieffektiv måte å varme opp vannet på enn tradisjonelle beredere med elektriske varmeelementer. Her er det altså mulig å spare penger på boligens nest største energiforbruker.

Luften som brukes til å varme opp vannet kan hentes på flere måter:

  • Det kan legges opp kanaler for å hente inn uteluft
  • Brukt, oppvarmet luft kan hentes fra boligen via ventilasjonskanaler
  • Luften kan hentes fra rommet berederen står i

Dette betyr med andre ord at du kan få den samme energieffektive oppvarmingen som tidligere har vært forbehold boliger med vannbåren varme, uten at du har vannbåren varme.

Utløser Enova-støtte

Varmepumpeberedere er foreløpig ganske ukjent i Norge. Prisen kan også oppleves som høy.  I følge varmepumpeinfo.no koster en varmepumpebereder mellom 40 000 - 60 000, inkludert montering. For å bidra til at teknologien får utbredelse og fotfeste i markedet, har Enova derfor opprettet en støtteordning der de som investerer i teknologien kan få inntil 5000,- i støtte. For å få støtte må en del krav tilfredsstilles. Dette er noen av de viktigste:

  • Berederen skal ha energimerke A+ eller bedre
  • For å sikre lang levetid skal tanken være i rustfritt materiale
  • Varmepumpeberederen skal ikke ha mulighet til, eller være dimensjonert for, å forsyne et vannbårent varmeanlegg med varme. Det vil si at varmepumpen ikke kan eller skal levere varme til gulvvarme, radiatorer, eller viftekonvektorer

Merk at Enova også har andre kriterier som må tilfredsstilles. Det handler blant annet om at arbeidet må utføres av fagfolk, at du må overholde konkrete tidsfrister og at du må være juridisk eier av boligen eller fritidsboligen det søkes støtte til. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i alle kriteriene før du søker om støtte. Her kan du lese mer om ordningen og kriteriene.

2171
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også