115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Skal du etterisolere huset?

Ikke glem ventilasjonen!

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

6. november 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

6. november 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231106114925870.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231106114925870.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Å etterisolere huset kan utgjøre en stor forskjell for energiforbruket. Men du må også huske på å oppgradere ventilasjonen for å sikre et sunt innendørsklima.

Hvorfor er ventilasjonen så viktig?

En direkte konsekvens av å etterisolere en bolig, er at den blir tettere. Det er ønskelig når vi tenker på energieffektivisering og energiforbruk, men det fører også til at luftomskiftingen i boligen blir dårligere. Etterisolerer du huset uten å oppgradere ventilasjonen, risikerer du med andre ord å skape et uheldig og usunt innendørsklima.

Ifølge Astma- og allergiforbundet kan dårlig eller mangelfull ventilasjon gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftskifte konsentrasjon, yteevne og produktivitet. Etterisolering og ventilasjon bør med andre ord anses å være to sider av samme sak.

Hvordan sikres god nok ventilasjon?

Det er i hovedsak to måter du kan sørge for ventilasjon i en bolig. Den tradisjonelle løsninger er naturlig ventilasjon, der ventiler i vegger og vinduer sørger for luftomskiftingen. Dette er imidlertid ikke spesielt effektivt, og mange av vindusprodusentene har eksempelvis gått bort fra å levere vinduer med lufteventiler.

I dag er det i hovedsak mekanisk ventilasjon i form av balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning som gjelder. Et slikt system sørger for at hele huset er godt ventilert, og er gjerne basert på teknologi som overvåker luftkvaliteten og regulerer ventilasjonen deretter. At ventilasjonsanlegget har varmegjenvinning betyr at varmen i luften som sendes ut av huset brukes til å varme opp den friske luften som sendes inn. Dette gir lavere energibruk til romoppvarming.

Krevende montering i eksisterende hus

Å montere et balansert ventilasjonsanlegg i et hus som allerede er bygget, kan være relativt krevende da du både må finne plass til aggregatet og alle kanaler som kreves. Dette kan ofte bli vanskelig, særlig når det gjelder rørene. Løsningen er gjerne å bygge dem inn i kasser under himlingen. Det ser som regel ikke særlig pent ut.

Dette kan unngås ved å bruke desentral balansert ventilasjon, som verken

krever aggregat eller kanaler. Med et slikt system monteres ventilatorer i ytterveggene. Disse jobber parvis, der den ene trekker luft ut og den andre tilfører frisk luft. På samme måte som tradisjonelle balanserte ventilasjonsanlegg, har ventilatorene varmegjenvinning.

Desentral balansert ventilasjon kan både brukes for å dekke ventilasjonsbehovet i enkeltrom og hele hus. Og selv om det egner seg spesielt godt til rehabilitering, er det også et svært godt alternativ i nybygg.

2723
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også