115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Skal hytta stå ubrukt i vinter?

Pass på vannet og sjekk tilstanden utvendig

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

25. august 2021
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

25. august 2021
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210825080129629.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210825080129629.jpg?maxwidth=900
0

Det siste halvannet året har svært mange investert i en ny hytte. Mange av dem brukes året rundt, men en del brukes først og fremst i sommerhalvåret. Er du én av dem som låser hytta når vinteren setter inn og ikke kommer tilbake før våren gryr, er det noen viktige ting du bør huske på.

Unngå frost- og vannskader

Har du innlagt vann i hytta, er det viktig å gjøre noen tiltak for å forhindre frostskader og påfølgende vannlekkasjer. Dersom du ikke har strøm i hytta, bør du stenge hovedkrana og tømme alle kraner og rør. Vanntanker som ikke er frostsikrede, bør også tømmes. Det er også lurt å koble fra vannet på klosettet, tømme det for vann og fylle opp med frostvæske. Du kan også helle frostvæske i alle sluk og vannlåser ellers i hytta.

Om du har strøm i hytta, kan du unngå denne jobben dersom du lar det stå på litt varme. I så fall bør temperaturen ligge fra 10 grader og oppover. Husk å bruke oppvarmingskilder som kan stå på uten at det kreves tilsyn. Oljeovner/flyttbare radiatorer og ovner som tilkobles med skjøteledning er ikke i denne kategorien.

Sjekk tak, renner og nedløpsrør

Det er ikke bare innvendig du bør gjøre litt jobb før vinteren kommer. Du gjør nemlig også lurt i å ta en sjekk utvendig, og det er særlig tak, nedløp og takrenner som bør få oppmerksomhet. Husk at både vinterhalvåret kan by på store påkjenninger for hytta over ganske lang tid, så det er viktig at alt er på stell. Hva du bør se etter når det gjelder taket, avhenger av hva slags tak du har. Her er noen tips:

  • På tak tak tekket med takstein bør du se etter skadede steiner og eventuelt bytte dem ut.
  • På shingeltak eller tak tekket med papp bør du sjekke om deler av tekkingen har løsnet, om det er rifter eller om det stikker opp spiker. Rifter bør lappes og spikere bør slås ned, mens løse deler bør limes fast. Har du mye av denne typen skader, kan det være tegn på at taket bør skiftes.
  • På platetak bør du sjekke at festemidlene ikke har løsnet – slå ned oppstikkende spikere eller skru inn skruer som har løsnet.

Uansett hvilken type tak du har, bør du også sjekke tilstanden på beslag rundt piper, luftehatter, i gradrenner og liknende. Ta også en kikk på vindskier og dekkbord/isbord og bytt dem ut dersom de er skadet.

Når det kommer til takrenner og nedløp, bør du begynne med å rense takrennene slik at vannet kan renne fritt til nedløpsrørene. Deretter bør du sjekke at skjøter på både renner og nedløp er tette. Er de ikke det, risikerer du at lekkasjevann treffer fasaden og lager råteskader over tid. Den enkleste måten å fikse utette skjøter på, er ved å ta delene fra hverandre og bruke en egnet masse til å tette med før delene settes sammen igjen.

2705
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også