Slik bytter du låsesylinder

Det er faktisk utrolig enkelt

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

5. februar 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190205104348970.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190205104348970.jpg?maxwidth=2000
0

Det er faktisk veldig enkelt å bytte en låsesylinder. Stort sett trenger du bare en skrutrekker – og selvsagt en ny sylinder. For å få tak i riktig type sylinder bør du skrive ned serienummeret på den gamle før du går i butikken for å handle ny. Du kan også skrive ned nummeret på selve låskassen og ta det med deg. Da kan butikkpersonalet hjelpe deg å finne passende sylinder.

En låsesylinder skal selvsagt ikke være mulig å demontere fra utsiden. For å få demontert den gamle må du typisk gjøre det på enden (på selve låskassen) eller innsiden av døren. Det du leter etter er typisk to små skruer ved siden av hverandre. Det kan være du må skru av skiltet rundt sylinderen for å komme til dersom skruene sitter på innsiden.

Når du har funnet skruene er det skru dem ut for å frigjøre sylinderen. For å sette inn den nye sylinderen reverserer du prosessen.

Dette er faktisk grei kunnskap å ha. Både fagfolk innenfor sikkerhetsbransjen og i forsikringsselskapene vil nemlig fortelle deg at det er lurt å skifte lås fra tid til annen. Som et minimum hver gang du overtar en ny bolig – for da har du jo i prinsippet ingen som helst kontroll med hvor mange som har hatt tilgang til nøkkelen og hvor eventuelle nøkler befinner seg.

De vil trolig også fortelle deg at du bør skifte lås med jevne mellomrom i løpet av tiden du bor i boligen. Viktigheten av dette øker med antallet personer som har egen nøkkel – og dermed antall personer som risikerer å miste den. Har du utleiedel kan også det tale for at du bytter ut låsene dine med jevne mellomrom. Det er en forholdsvis rimelig investering i egen sikkerhet.

1638
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også