Slik får du sterk betong

Stikkordet er langsom tørking

Av ByggeBolig
8. oktober 2018
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181008045629921.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181008045629921.jpg
0
I en del prosjekter kommer du borti bruk av betong, enten det dreier seg om å støpe pilarer til en terrasse eller du skal støpe plate til et tilbygg, garasje osv. Da trenger du å vite litt om tørking og herding av betong, særlig om du støper større konstruksjoner.
Det er nemlig ikke slik at betongen skal tørke så fort som mulig. Den er faktisk avhengig av langsom uttørking for at den skal bli så sterk som mulig. Tørker den for raskt, risikerer du at den blir svakere og sprekker opp. Totalt kan det gå opp tre uker før betongen har herdet til full styrke. 
Den mest kritiske fasen er rett etter utstøping og ca. én uke fremover. Da skal betongen holdes fuktig og det er spesielt tre viktige ting som må gjøres:  
  • Påføre herdemembran 
  • Vanne 
  • Dekke til med plast 
Herdemembran påføres på våt betong umiddelbart etter utstøping. Den danner en hinne over betongen og hindrer fordamping og uttørking de første timene. Det er særlig viktig når du støper i varmt vær, der temperatur og luftforhold faktisk kan gjøre at betongen sprekker opp etter svært kort tid. Følg produsentens anvisning for korrekt bruk. 
Så snart som mulig bør du dessuten dusje betongen med med vann og dekke til med plast. Det er viktig å få vann mellom støpen og plasten, så ikke vær gjerrig med vannet. Så snart som mulig er ikke en veldig presis angivelse, men en god indikator er at plasten ikke skal klebe til betongen. Ettervann ved behov den neste uken 
Det kan være en fordel å være to personer når du skal legge på plast, da vind og andre forhold kan gjøre det vanskelig å legge den alene. Legg tyngre gjenstander i kantene og over skjøter slik at den ikke blåser bort. Sett dessuten av nok tid den dagen du støper - gjerne en hel dag uten andre avtaler som kan hindre arbeidet. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også